< Terug naar overzicht

Wat doet een écht goede HR-professional?

HR lijkt wel de afdeling die (samen met IT) steeds strijd om de titel van meest irritante functie. Er verschenen dan ook reeds artikels die opriepen om HR op te blazen, in twee te delen of op zijn minst te herontwerpen. Misschien is het daarom een beter idee om nu eens te evalueren wat we echt verwachten van HR-leiders, en wat niet.

Gedurende de laatste vijf jaar verzamelde Zenger Folkman, een organisatie die leiderschap helpt ontwikkelen, 360 graden feedbacks bij 2187 HR-leiders (verspreid over honderden organisaties, waarvan zo’n 68 procent in de VS, 11 procent in Azië, 8 procent in Europa, 7 procent in Latijns-Amerika, 4 procent in Canada en 1 procent in Afrika). Wanneer men het algemene beeld over HR-leiders vergelijkt met leiders in andere functies, suggereren de data dat de typische HR-leider 6 procent onder het gemiddelde scoort. Hoezo?

De data werden op twee manieren geanalyseerd. Eerst werden de gegevens van de 2187 HR-leiders vergeleken met de 29.026 leiders in andere functies. Zo werden enkele eigenschappen ontdekt die frequent als een typische sterkte of zwakte werden aangeduid. Ten tweede werden 49 leiderschapsgedragingen van negatief naar positief gerangschikt voor medewerkers met een HR-functie.

Sterktes van HR-leiders

1. Medewerkers coachen en zich helpen ontwikkelen

Uit de verzamelde gegevens bleek dat de ondervraagden uiterst positief waren over de zorg van HR-leiders om anderen te helpen ontwikkelen. Leiders in andere functies scoorden daarentegen maar zwak op deze eigenschap. HR-leiders scoorden ook goed op coaching, het optreden als mentor en het geven van nuttige feedback. Een aantekening hierbij is jammer genoeg dat deze eigenschappen door de andere leiders niet zo belangrijk geacht worden: ze komen pas op de elfde plaats van de zestien te beoordelen eigenschappen.

2. Het opbouwen van positieve relaties

Ook hierop scoort HR hoog in vergelijking met de andere functies. Logisch, want in heel wat organisaties is HR verantwoordelijk voor diversiteit en arbeidsrelaties. Hierdoor wordt de HR-afdeling ook meer betrouwbaar en bezorgd geacht over de problemen van medewerkers. Deze eigenschap wordt wel hoog ingeschat door de andere leiders en zelfs gerangschikt als derde belangrijkste.

3. Functioneren als rolmodel

HR lijkt ook de meest betrouwbare afdeling: ze focust op het nakomen van afspraken en beloftes. Het is daarom de taak van HR om te fungeren als een moreel kompas en ervoor te zorgen dat de procedures steeds op een correcte manier worden nageleefd. Het is een eigenschap waaraan trouwens alle functies een groot gewicht toekennen.

4. Functionele kennis en expertise

Heel wat medewerkers hebben maar weinig kennis van de arbeidswetgeving, aanwervingsregels, extralegale voordelen en compensaties. HR geldt hiervoor als een betrouwbare bron van informatie.

Zwaktes van HR-leiders

1. Intern focussen in plaats van extern

De studie toonde ook aan dat de HR-afdeling er maar moeilijk in slaagt om de noden en zorgen van de klanten te begrijpen. Het is dan wel de taak van HR om zich op de interne organisatie te focussen, maar het gebrek aan feeling met de externe noden zorgt ervoor dat HR-leiders beschouwd worden als medewerkers die de echte belangen van het bedrijf niet begrijpen.

2. Gebrek aan strategisch perspectief

HR-leiders focussen volgens de ondervraagden te veel op de dagelijkse taken en verliezen het langetermijnperspectief uit het oog. HR wil graag dat zitje aan de directietafel bemachtigen, maar zonder een duidelijke strategie en focus lukt dat nooit.

3. Het niet snel anticiperen op én behandelen van problemen

HR wordt als te traag ervaren wanneer een dringende handeling vereist wordt.

Dit doen de beste HR-leiders

Het onderzoek toonde aan dat enkele van de beste leiders in de wereld deel uitmaken van de HR-afdeling. Hoe klaarden zij deze klus? De topleiders scoorden heel sterk op de vaardigheden die werden beschouwd als de zwaktes van de HR-afdeling en scoorden daarnaast goed op de traditionele sterktes van HR. Als meer HR-leiders zich op hun zwaktes toeleggen, zouden zij vaker hun zitje aan de directietafel bemachtigen, soms zelfs het zitje aan het hoofd van de tafel.

Bron: Harvard Business Review (hbr.org)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen