< Terug naar overzicht

Waardering stimuleert werknemers, maar één op drie krijgt ze zelden of nooit

Erkenning is belangrijk, want gewaardeerde werknemers functioneren beter en halen mooiere resultaten. Niet alleen werknemers, maar ook hun managers missen in een op drie gevallen waardering. Bovendien is feedback vaak alleen negatief. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van een HR-dienstverlener, in samenwerking met professor Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Als werknemers feedback krijgen over hun prestaties, dan blijkt die toch vooral negatief te zijn. Iets meer dan de helft krijgt enkel terugkoppeling als er iets misloopt. Als ze goed werk leveren, blijft het vaak stil. Een derde van de werknemers heeft zelfs het gevoel dat zijn leidinggevende zijn bijdrage op het werk helemaal niet waardeert. Sommige managers geven ook toe dat ze zelf zelden of nooit complimenten geven aan hun medewerkers (15 procent). Een op vijf bevestigt dat ze wel meermaals per week kritiek geven op het werk van hun medewerkers.
Opvallend is dat vooral arbeiders zeggen nooit een schouderklopje te krijgen van hun baas (36 procent). Bij ambtenaren en bedienden ligt dat percentage op 28. Bovendien krijgen arbeiders vaker negatieve feedback over hun werk (52 procent) dan bedienden (45 procent) en ambtenaren (44 procent). Daarnaast valt op dat vooral in grote bedrijven het minst waardering wordt uitgesproken. Drie vierde van de werknemers krijgt er nooit een complimentje, terwijl in kmo’s een vierde hetzelfde ervaart.

Een gebrek aan waardering heeft een negatieve weerslag op het beeld van werknemers van hun leidinggevende. Zo is ruim de helft van de werknemers die nooit een ‘Goed gedaan!’ krijgen van hun baas ontevreden over zijn leidinggevende (58 procent).

Corona versterkt nog de negatieve waardering van de managementstijl. Ruim een vierde van de ondergewaardeerde werknemers vindt immers dat sinds de start van de pandemie het management verslechterd is. Maar bij werknemers die minstens een keer per week een blijk van erkenning krijgen, is dat opvallend minder het geval. Daar vindt amper 7 procent dat het management erop achteruitging.

Een gebrek aan waardering leidt bij werknemers tot minder werkplezier (36 procent), minder werktevredenheid (35 procent) en minder motivatie (33 procent), maar ook tot minder productiviteit (28 procent) en het gevoel niet goed te zijn in de job (15 procent). Voor de helft van de ondergewaardeerde werknemers is niet langer een boeiende jobinhoud het belangrijkst, maar wel de basisbehoefte van werk: loon. Anja Van den Broeck wijst erop dat werknemers die enkel werken voor het geld ook vaker minder goed presteren dan zij die gemotiveerd zijn omdat ze een boeiende job hebben.

Het is voor werkgevers dan ook van belang af en toe hun appreciatie voor hun medewerkers te laten blijken. Het onderzoek toont aan dat hoe vaker werknemers een schouderklopje krijgen, hoe gemotiveerder, gelukkiger, productiever en beter in hun vel ze zich voelen. Ook met het oog op retentie is een compliment geven een goed idee. Een op vijf ondergewaardeerde werknemers zegt dat zijn loyaliteit tegenover de werkgever verslechterde sinds het begin van de coronacrisis en 12 procent gaat actief op zoek naar een andere job.

Bron: Tempo-Team. Online enquête bij een representatieve steekproef van 2.506 werknemers en 269 werkgevers in België.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen