< Terug naar overzicht

Waardering bedrijfswagen: fiscus en RSZ eindelijk op dezelfde lijn

Crisis of niet: de trend van de toekenning van bedrijfswagens is niet te stoppen. Ongeveer 45% van de nieuwe wagens wordt vandaag ingeschreven op naam van een bedrijf. De fiscale en parafiscale behandeling van de bedrijfswagen die ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt, was echter nog niet helemaal eenduidig. Vorige week besliste de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om voor de waardering van dit voordeel in natura hetzelfde criterium te hanteren als het ministerie van Financiën. Een goede aanleiding om uw wagenbeleid opnieuw te bekijken.


Indien u uw werknemer een bedrijfswagen toekent voor privé-gebruik, is dit een voordeel in de mate dat hij hiervoor niet de juiste prijs betaalt. De juiste prijs van het voordeel moet u samen met de werknemer vaststellen in (een bijlage bij) de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het voordeel wordt vastgesteld op basis van de waardering van het voordeel voor de werknemer. Het zal bepaald worden, onder meer, in functie van de waarde van de wagen, de opties die de werknemer heeft gevraagd, zijn eventuele tussenkomst in het privé-gebruik en het feitelijke gebruik.


De fiscale en parafiscale behandeling van het privé-gebruik van de bedrijfswagen is op een specifieke manier geregeld. De waardering gebeurt niet in functie van de werkelijke waarde van het voordeel voor de werknemer of de kost ervan voor de werkgever. Het voordeel wordt vastgesteld op basis van het aantal privé-kilometers dat met de wagen wordt gereden (in functie van de fiscale PK, met een minimum van 5000 kilometer per jaar). Van het vastgestelde voordeel moet de eigen tussenkomst van de werknemer in mindering worden gebracht.


Het op deze wijze vastgestelde voordeel vormde een belastbaar loon. Bovendien werd hierop een solidariteitsbijdrage geheven van 33%, te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.


Recent besliste de minister van Financiën dat voortaan ook het aantal kilometers forfaitair zal worden bepaald. Als basis wordt de verplaatsing woonplaats-werkplaats gehanteerd. Indien uw werknemer, die de firmawagen voor privé-doeleinden mag gebruiken, meer dan 25 kilometer van zijn werkplaats woont, wordt het voordeel vastgesteld op 7500 kilometer. Indien de verplaatsing korter is wordt het voordeel vastgesteld op 5000 kilometer.
Vorige week besliste de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om hetzelfde criterium te hanteren. Ook voor de berekening van de solidariteitsbijdrage van 33% zal het voordeel vastgesteld worden op basis van 5000 of 7500 kilometer per jaar.


De fiscale en parafiscale waardering van de firmawagen zal dus in de toekomst op dezelfde manier moeten gebeuren door de inspectiediensten.


Het wagenreglement van uw onderneming bevat de afspraken over het privé-gebruik van de firmawagen en eventueel ook elementen die betrekking hebben op de waardering van het wagenvoordeel. De wijziging van de (para)fiscale behandeling van de bedrijfswagens is dan ook een goede aanleiding om uw hele wagenpolitiek te evalueren en herbekijken.


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen