< Terug naar overzicht

Vrouwendag (1): veel betere resultaten met vrouwen aan het roer

Ondanks de vaststelling dat bedrijven (zogezegd) niet bieden wat vrouwen zoeken, blijkt dat bedrijven die door vrouwen geleid worden, veel sterkere resultaten boeken (zelfs tot 34% beter)

Zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding daarvan wijst HR-dienstverlener ManpowerGroup op het onderschatte potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt. Volgens de International Labour Organisation (ILO) staan wereldwijd 862 miljoen vrouwen op non-actief. Dat is nog lang niet alles over de discriminatie. Vrouwen die wel aan de slag zijn, groeien maar moeilijk door naar leidinggevende functies. Of ze stoten op het glazen plafond. Bij amper 5% van de Fortune 500-bedrijven staat een vrouw aan het hoofd. Een gemiste kans, want bedrijven met de meeste leidinggevende vrouwen zetten sterkere resultaten neer (zelfs tot 34% beter), zo blijkt uit een recente studie van ManpowerGroup.

De meest markante bevindingen:

  • Wereldwijd nemen slechts 50,2% van de vrouwen deel aan het economisch leven tegenover 70% van de mannen.
  • Bedrijven met de meeste leidinggevende vrouwen zetten sterkere resultaten neer (tot 34% beter).
  • 65% van de vrouwen vindt flexibel werken belangrijk, maar slechts 28% van de werkgevers gaat in op de vraag.
  • 51% van de vrouwen stelt dat ze geen duidelijk groeipad hebben, 47% vindt dat ze te weinig professionele ontwikkelingskansen krijgen.
  • België staat tiende op 142 in de Global Gender Gap Index 2014 van het Wereld Economisch Forum.
  • Stakeholders moeten zich opstellen als ‘social engineers’ en samen de klassieke denkpatronen en attitudes overstijgen om zo de gendergelijkheid te stimuleren.

Ook in België nog hele weg af te leggen 

Onderzoek van het vermaarde Wereld Economisch Forum toont aan dat landen die komaf maken met het glazen plafond zeer duidelijk aan concurrentiekracht winnen. Ondanks die en andere studies, loopt het echter nog altijd fout. In een onderzoek bij 20.000 werkgevers in 42 landen en gebieden wereldwijd bevestigen drie op de tien werkgevers dat vrouwen te weinig kansen krijgen om zich te ontplooien, aldus het nieuwe onderzoek van Manpower. De helft voert zelfs geen enkel beleid om de doorgroeimogelijkheden van vrouwen te bevorderen.

Een beetje troost: België scoort wel sterk op de schaal van gendergelijkheid van het ‘Global Gender Gap Report 2014’ dat op het Wereld Economisch Forum werd voorgesteld en dat de gelijke kansen van vrouwen in de brede zin van het woord (politiek, onderwijs, gezondheid, economie) onderzoekt.

België staat mooi op de tiende plaats op de index van 142 landen. Daarmee laat het de buurlanden achter zich: Duitsland staat pas 12de, Nederland 14de, Frankrijk 16de en Groot-Brittannië 26ste.

De goede score van België blijkt evenwel te wijten aan de groeiende gelijkheid op het vlak van onderwijs en gezondheid. In de politieke en economische wereld is er nog een hele weg af te leggen.

Flexibiliteit als grote obstakel?

De studie leert dat wereldwijd slechts 50,2% van de vrouwen deelnemen aan het economisch leven tegenover 70% van de mannen. Nochtans behalen meer vrouwen dan mannen (100 tegenover 93) een hoger diploma, maar ze kiezen minder voor de ‘harde’ richtingen, zoals Economie en Rechten of STEM-richtingen (Science, Technology, Economics, Mathematics).

Vrouwen blijken bovendien betere people managers dan mannen, stellen zich flexibeler op en zijn sterker in teamwork. Dat zijn meteen drie van de zeven managementkwaliteiten die werkgevers als kritiek beschouwen voor het succes van de onderneming.

In ‘Accelerate to Bridge the Gender Gap’ vraagt de Manpower-studie zich af hoe bedrijven hun modellen moeten ombuigen om aan de behoeften van de vrouwen tegemoet te kunnen komen. Vandaag bieden bedrijven (nog altijd) immers niet wat vrouwen zoeken. Een meer flexibel werkklimaat (65%) bijvoorbeeld. Slechts 28% van de werkgevers komt aan die vraag tegemoet. Nochtans biedt de huidige technologie voldoende tools om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Vrouwen die zich geremd voelen door starre werkomstandigheden verlaten vroeg of laat het bedrijf en nemen dan ook een pak potentieel talent met zich mee.

Vooroordelen en vooroordelen

Daarnaast vindt bijna de helft van de vrouwen (47%) dat ze te weinig kansen krijgt om zich professioneel te ontwikkelen en zelfs 30% van de werkgevers beaamt dat. Het gebrek aan een duidelijk groeipad is groot, vindt 51% van de bevraagde vrouwen. Aan de werkgevers om hun loopbaanbeleid aan te passen en vrouwen efficiënter in te schakelen.

Wat weerhoudt (meestal mannelijke) werkgevers nog om vrouwen door te laten groeien? Vooroordelen, zo blijkt uit de studie. Gevoed door misvattingen en een verkeerde perceptie. Mannen denken te veel dat vrouwen andere prioriteiten stellen. Werkgevers moeten meer stil staan bij de manier waarop vrouwen met hun kwaliteiten en toegevoegde waarde voor de business – vaak onbewust verkeerd – worden ingeschat en naar waarde worden geschat. Vandaar de nood om top-down bij te sturen en diversiteit te stimuleren.

Een (krappe) meerderheid van 56% van de werkgevers stelt dat hun leiding betrokken is bij diversiteitprogramma’s, maar slechts 15% wordt daar ook op ‘afgerekend’ in de vorm van bonussen.

Te weinig aandacht voor vrouwen

Vrouwen krijgen te weinig functies met verantwoordelijkheid voor winst of verlies. Met als gevolg dat ze onvoldoende ervaring kunnen opbouwen om door te stoten naar hogere leidinggevende functies. Anders gezegd: er is te weinig potentieel om door te stromen, waardoor er ook te weinig vrouwelijke leiders beschikbaar zijn om jong talent te mentoren.

En dat terwijl 36% van de werkgevers wereldwijd het moeilijk heeft om het juiste talent te rekruteren. Werkgevers kunnen die vicieuze cirkel doorbreken door alternatieve bronnen voor talent aan te boren, zoals migranten, oudere werknemers en jongeren. Zo’n 25% doet dat ook daadwerkelijk, maar slechts 2% neemt daadwerkelijk vrouwen in dienst. 

Ondanks de positieve evolutie…

De maatschappij, bedrijven, onderwijs en overheden stuwen vrouwen nog altijd te veel in de richting van rolbevestigende loopbaantrajecten. Te weinig belanden ze in technologische jobs en studies. Daarom is het van belang dat alle stakeholders zich opstellen als ‘social engineers’ en samen de klassieke denkpatronen en attitudes overstijgen om zo de gendergelijkheid te stimuleren.

Maar we zijn er nog niet. Ondanks de positieve evolutie – de economische gendergelijkheid groeide van 56% in 2006 tot 60% aldus het Global Gender Gap Report 2014 – zal het aan dat tempo nog tot 2095 duren vooraleer de kloof volledig is gedicht.

Bron: ManpowerGroup


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen