< Terug naar overzicht

Vrouwen verdienen gemiddeld 9,6 procent minder dan mannen

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België bedroeg in 2017 op basis van brutojaarlonen 23,7 procent en na correctie voor arbeidsduur 9,6 procent. Het verschil tussen beide cijfers wordt verklaard door het effect van deeltijds werken. Ook al daalt de loonkloof lichtjes jaar na jaar, ze blijft beduidend groot.

Van 2014 tot 2017 daalde de loonkloof in brutojaarlonen van 24,5 procent naar 23,7 procent. Een deel van deze kloof is te wijten aan het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Eens gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de loonkloof nog 9,6 procent op jaarbasis. In 2014 was dit nog 10,9 procent. Dit tweede percentage vergelijkt wat mannen en vrouwen hadden verdiend als ze voltijds hadden gewerkt, met andere woorden in voltijdse equivalenten. Zo blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

In de privésector loopt de loonkloof in brutojaarlonen op tot 28,2 procent. In de publieke sector is dat 17,5 procent. Na correctie voor arbeidsduur was dat nog 12,9 procent in de privésector en 6 procent in de publieke sector.
Ook al naargelang van het statuut varieert de loonkloof. Gemiddeld verdienen arbeidsters per jaar 42 procent minder dan arbeiders. Bij bedienden is het verschil 32,1 procent en bij vast benoemde ambtenaren 11,6 procent.
In sommige sectoren is de loonkloof een stuk kleiner na correctie voor arbeidsduur. In de sector kunst, amusement en recreatie is er bijvoorbeeld een daling van 12,7 naar 3,3 procent. Loonverschillen tussen vrouwen en mannen zijn er grotendeels te wijten aan het feit dat mannen meer uren werken. De grootste loonkloof is te vinden in de luchtvaart. Per jaar verdienen vrouwen daar gemiddeld 52,8 procent minder dan mannen en ook na correctie blijft daar nog altijd een heel grote loonkloof bestaan van 45,5 procent. Een van de oorzaken is het grote verschil tussen de hoge en de lage lonen en ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de hoge lonen.

De loonkoof daalt lichtjes, maar het gaat zeer traag. “De grootste oorzaak van de loonkloof is de ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken. Op de tweede plaats komt de segregatie op de arbeidsmarkt. Zelfs in 2019 blijft er nog een groot onevenwicht bestaan tussen slecht betaalde beroepen en sectoren met een overwicht aan vrouwen en veel beter betaalde beroepen en sectoren waar mannen in de meerderheid blijven”, reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen