< Terug naar overzicht

Vrouwen moeten nog 118 jaar wachten op loon van mannen

Al tien jaar bestudeert het Wereld Economisch Forum (WEF) de genderkloof wereldwijd. In een recent rapport wordt bericht over de kloof op het vlak van onderwijs, gezondheid en politiek. Maar vooral de economische cijfers springen in het oog: het zal nog meer dan honderd jaar duren vooraleer mannen en vrouwen evenveel betaald krijgen voor hetzelfde werk.

In het rapport worden de 145 onderzochte landen gerangschikt volgens ‘vrouwvriendelijkheid’, op basis van economische, onderwijs-, gezondheids- en politieke indicatoren. België staat in die rangschikking op de 19de plaats, met een score van 0,753 (waarbij 0 ongelijkheid en 1 gelijkheid is). De top vijf bevat vier Scandinavische landen (IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden), gevolgd door Ierland op een vijfde plaats. De lijst wordt gesloten door Iran, Tsjaad, Syrië, Pakistan en Jemen.

Vrouwen hinken vandaag nog altijd een decennium achter op mannen: wat vrouwen vandaag betaald krijgen, is het bedrag dat mannen tien jaar geleden op hun loonbrief zagen staan. Volgens de laatste berekeningen is het gemiddelde salaris van een vrouw vandaag 11.102 dollar per jaar, terwijl dat voor een man 20.554 dollar is.

Man: 1 dollar. Vrouw: 60 cent 

Het loon van vrouwen is traditioneel lager, omdat vrouwen meer in ‘zachte’ sectoren werken, waar jobs minder betaald worden en omdat velen nog deel- of halftijds werken. Maar zelfs in dezelfde job wordt een vrouw nog altijd aanzienlijk minder betaald, stelt het WEF vast. Voor elke dollar die een man verdient, zou een vrouw iets minder dan 60 cent krijgen: een wereldwijd gemiddelde is dat.

Mogelijke verklaringen

Als alles gelijk blijft, zal het nog 118 jaar duren voor mannen en vrouwen gelijk verloond worden. Het dichten van de loonkloof is sinds de economische crisis in 2008 zo goed als stilgevallen, stellen de onderzoekers vast, al zeggen ze onmiddellijk ook dat het te vroeg is om een direct verband te zoeken tussen beide.

Behalve de economische crisis zou ook een tweede oorzaak aan de basis van de blijvende loonkloof kunnen liggen. Nergens meer wordt er voor gelijkheid geijverd als in de politiek, aldus het onderzoek. En ook in de bedrijfswereld wordt daar beleid voor gevoerd. Het probleem zou, aldus de studie, bij de werkgevers zelf kunnen liggen, die nog altijd te veel vasthouden aan het stereotiep van de vrouw als thuisblijvende zorgdrager en de man die het brood op de plank brengt.

Onder meer de ‘mismatch’ tussen universitaire opleidingen en de tewerkstelling wordt in het rapport aangekaart: van de vrouwen die een dergelijke opleiding genoten hebben, heeft 75 procent een daar tegenoverstaande job en beoefent 28 procent een leidinggevende functie. Of om het anders te zeggen: in 97 van de onderzochte landen schrijven meer vrouwen dan mannen zich in aan de universiteit, maar in slechts 68 landen hebben meer vrouwen een job die een hoger diploma vereist en in amper 4 landen maken vrouwen met een leiderspositie de meerderheid uit.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen