< Terug naar overzicht

Vrouwen even ambitieus als mannen

Niet persoonlijke ambitie weerhoudt vrouwen ervan om door te stoten tot het topmanagement, maar wel de bedrijfscultuur. Mannen en vrouwen zijn immers even ambitieus.

Dat blijkt uit het rapport 'Women Matter 2013 - Gender diversity in top management: moving corporate culture, moving boundaries' van consultant McKinsey & Company.

Uit een bevraging van meer dan 1400 managers blijkt dat 79% van de vrouwelijke en 81% van de mannelijke managers en senior managers de ambitie hebben door te groeien tot het directieniveau. 83% van de vrouwelijke senior managers en dus één stap verwijderd van de top, heeft de ambitie om die stap ook echt te zetten. Bij mannen is dat 74%.

Twee derde van de mannen en vrouwen zijn bereid om hiervoor een deel van hun privéleven op te geven. Driekwart van de vrouwen promoot zichzelf actief en communiceert haar ambitie om de top te bereiken aan haar leidinggevende en andere directieleden. 45% van de vrouwen zegt dat ze ook promotie vragen (48% van de mannen).

Desondanks zijn vrouwen onzekerder of ze hun ambities zullen kunnen waarmaken. Slechts 69% van de vrouwen is daarvan overtuigd tegenover 83% van hun mannelijke collega’s. Die onzekerheid wordt vooral gevoed door de heersende bedrijfscultuur en niet door twijfel aan het eigen kunnen.

Bedrijfscultuur
Hoewel driekwart van de mannelijke managers de stelling onderschrijft dat diverse managementteams tot betere bedrijfsresultaten leiden, negeren ze de hindernissen waarmee vrouwelijke managers geconfronteerd worden op weg naar de top. Zo is slechts 19% van de mannelijke managers ervan overtuigd dat het voor vrouwen moeilijker is om de top te bereiken.

62% van alle respondenten vindt dat een carrière op topniveau en kinderen samengaan. 80% van de mannen gaat hiermee akkoord.

Hoewel deeltijds werken voor veel vrouwen de toegangspoort is naar de arbeidsmarkt, is het een serieuze hindernis om door te groeien op de carrièreladder. 90% van de mannelijke en vrouwelijke managers geven aan dat deeltijds werken de kans verkleint om carrière te maken.

Vrouwen voelen zich ook minder gesteund door hun partner of echtgenoot (71%) dan mannelijke managers (89%).

Zowel mannelijke (93%) als vrouwelijke (99%) directieleden zijn ervan overtuigd dat vrouwen even goede leiders kunnen zijn als mannen. Toch zijn niet alle mannen daarvan overtuigd.

40% van de vrouwelijke managers zegt dat hun stijl van leidinggeven en communiceren niet overeenstemmen met de stijl van mannelijke directieleden in de organisatie.

Tot slot toont de studie aan dat mannelijke managers veel minder het nut inzien van initiatieven om genderdiversiteit te stimuleren (84%) dan vrouwelijke (95%). Meer zelfs, mannelijke managers die het nut van dergelijke initiatieven betwisten, zijn zich ook minder bewust van de moeilijkheden die vrouwen ondervinden om aan de top te geraken. Bovendien zegt 66% van de mannen dat genderdiversiteitprogramma’s oneerlijk zijn ten aanzien van mannen.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen