< Terug naar overzicht

Vrouwen ervaren even hoge werkdruk én zijn even ambitieus als mannen

Vrouwelijke werknemers kijken op dezelfde manier naar hun carrière als mannen. Beide geslachten voelen een even hoge werkdruk en presteren meer overuren dan ze zouden willen.

Stereotypen zoals ‘vrouwen zijn minder ambitieus’, ‘vrouwen kunnen niet om met stress’ en ‘ze schatten kun kansen lager in dan mannen’ worden ontkracht in een studie van HR-dienstengroep Securex.

Werknemers van beide geslachten verschillen niet op het gebied van werkintensiteit. Evenveel vrouwen als mannen vinden dat ze meer overuren kloppen dan ze zouden willen (37 procent) en dat de werkdruk te hoog is (23 procent).

Voltijds werkende vrouwen vinden echter wel (iets) vaker dan voltijds werkende mannen dat ze te veel werk hebben (66 procent tegenover 60 procent).

Vrouwen ervaren ook niet meer of minder tijdsdruk dan mannen. Zo stelt 48 procent van de mannen en vrouwen dat ze steeds tegen de klok moeten werken om deadlines te halen en gemiddeld 42 procent verklaart te weinig tijd te krijgen om het werk af te maken.

Uit de studie blijkt wel dat vrouwen zich vanuit de organisatie meer gestimuleerd voelen om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé dan mannen (52 versus 44 procent). Het lijkt dus dat een onderneming vrouwen gemakkelijker flexibele werkvormen aanbiedt zoals telewerk, thuiswerk of tijdelijke deeltijdse arbeid om werken als minder zwaar te ervaren en zorgtaken thuis gemakkelijker te kunnen combineren met de carrière.

Vrouwen wel ambitieus


Algemeen wordt gedacht dat vrouwen minder aandacht schenken aan wat ze willen bereiken in hun professionele loopbaan en hun kansen om professionele vooruitgang te boeken lager inschatten dan mannen.

De cijfers spreken dit tegen: 77 procent van de vrouwen en 78 procent van de mannen hebben aandacht voor wat ze willen bereiken in hun carrière. Daarnaast ziet 47 procent van de vrouwen mogelijkheden om binnen hun organisatie professionele vooruitgang te boeken. Voor mannen is dit 49 procent.

Meer dan de helft (64 procent) van de vrouwen maakt zijn ambitie en persoonlijke doelstellingen ook duidelijk aan hun leidinggevende. Dat is evenveel als hun mannelijke collega’s.

Een ander stereotype is dat vrouwen in een leidinggevende functie meer stress kennen en een minder goede balans privé-werk ervaren dan mannen in leidinggevende functies. Maar van de leidinggevende vrouwen in de studie geeft ruim de helft (54 procent) aan over het algemeen gestresseerd te zijn, bij leidinggevende mannen is dit 46 procent. Dit verschil is niet echt zo groot.

Het beeld dat vrouwelijke leiders zwakker zouden zijn, klopt dus niet. Ondanks dat zij naast hun werk waarschijnlijk het meeste instaan voor de huishoudelijke taken, hebben leidinggevende vrouwen in hun privéleven niet meer stress dan leidinggevende mannen.

Bron: Securex

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen