< Terug naar overzicht

Vrouwen en ouderen in de lift naar werk

De herleving van de Vlaamse arbeidsmarkt in 2004 is voornamelijk toe te schrijven aan vrouwen en 55-plussers. Tussen het eerste kwartaal van 2001 en het vierde kwartaal van 2004 nam de werkzaamheid van vrouwen met 2,7% toe (van 54 naar 56,7%), die van ouderen met 4,4% (van 25,1 naar 29,5%). Mooi, maar onvoldoende. De gemiddelde werkzaamheidgraad ligt op 64,3%. Tegen 2010 moet 50% van de oudere werknemers aan de slag zijn.

De werkzaamheidcijfers vinden we op de website van het Steunpunt WAV (Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming), een interuniversitair samenwerkingsverband, en zijn afkomstig uit het jaarverslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Die stelt voor 2004 een opleving van de Vlaamse werkzaamheidgraad vast, voor het eerst na drie zwakke economische jaren. Tijdens het eerste en tweede kwartaal noteert de Raad een stijging met 0,3 à 0,4% op kwartaalbasis, een trend die zich doorzet in de tweede helft van het jaar. Tegenover het eerste kwartaal van 2001 is de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal van 2004 met 0,9 procentpunt toegenomen.

De werkzaamheid van vrouwen en ouderen zet zich relatief sterk door. Dat wordt duidelijk zichtbaar als we de procentuele stijging van het aantal werkenden in 2001 (we geven die score 100) vergelijken met de procentuele stijging in de daaropvolgende kwartalen. De relatieve groei wordt bij de vrouwen kwartaal om kwartaal sterker (behalve eind 2003) tot een groeiverschil van 5% (score 105) aan het einde van het laatste kwartaal van 2004, in vergelijking met begin 2001. Bij de mannen neemt de relatieve groei elk kwartaal lichtjes af (tot score 97 eind 2003), om in 2004 ook weer wat toe te nemen. De mannen klokken eind 2004 af op een score van 98,5 in vergelijking met het referentiejaar. Ze gaan er dus relatief op achteruit.

Maken we dezelfde oefening voor de oudere (+55 jaar) versus de jongere werknemers (15 tot 24 jaar), dan zijn de verschillen nog opvallender. Dalingen en stijgingen van de werkzaamheidgroei (referentiepunt: eerste kwartaal 2001) van beide groepen wisselen elkaar af tot het eerste kwartaal van 2003. Vanaf dan daalt de groei in het aantal jonge werkenden (van score 102 naar 96 in één jaar) en stijgt de groei in het aantal ouderen dat aan de slag blijft (gaat). De groei van het aantal oudere werknemers is aan het einde van 2004 liefst 16% sterker dan in het begin van 2001 (en van 2003). Opvallend: de evolutie van de werkzaamheid van ouderen is vaak het spiegelbeeld van de werkzaamheid bij de jongeren. Oudere en jongere werknemers blijken mekaars concurrenten te zijn.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen