< Terug naar overzicht

Vrijwillig ontslag daalt voor het eerst in vijf jaar

Het aantal vrijwillige ontslagen van werknemers met een vast contract daalde in 2020 met 18 procent ten opzichte van 2019. Er waren in 2020 wel 16 procent meer onvrijwillige ontslagen als gevolg van een aanzienlijke stijging van faillissementen en (pre)pensioenen, die hun hoogste percentage sinds 2015 bereikten.

Corona zorgt voor een trendbreuk want tussen 2015 en 2019 steeg het vrijwillig vertrek met 6 procent per jaar. In 2019 zocht 6,22 procent van de werknemers met een vast contract andere oorden op. In 2020 was dat met 18 procent gedaald tot 5,05 procent.

“Minder mensen verlaten vrijwillig hun job omdat er minder nieuwe opportuniteiten zijn door de crisis en werknemers dus liever op veilig spelen, ook al stellen ze zich soms vragen bij hun huidige job. We verwachten dan ook er opnieuw meer vrijwillige ontslagen zullen zijn na de crisis, wanneer er weer meer vacatures zijn”, zegt Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex.
De tendensen vrijwel gelijk in het volledige land, zowel tussen de gewesten als op het vlak van bedrijfsgrootte. Het aantal vrijwillige ontslagen ligt wel iets hoger in Vlaanderen dan in de andere gewesten (5,3 procent tegenover 4,44 procent in Wallonië en 4,84 procent in Brussel).

Binnen de onvrijwillige contractbeëindigingen ligt het aantal wegens faillissement en (pre)pensioen op het hoogste niveau sinds 2015. Terwijl in 2019 het aantal opzeggingen wegens faillissement nog 0,23 procent bereikte, steeg dit cijfer vorig jaar naar 0,80 procent, hoogste percentage sinds 2015. Dit percentage zal wellicht omwille van de crisis blijven stijgen. De maatregelen die in het kader van de coronacrisis genomen werden, zorgden voor een gedeeltelijke bevriezing van de faillissementen om ondernemingen te beschermen die zwaar lijden onder de crisis. Het valt dan ook binnen de verwachtingen dat, eens die maatregelen opgeheven worden, het aantal faillissementen zal toenemen.

Ook het percentage vertrekken door (vervroegd en regulier) pensioen is gestegen van 0,39 procent in 2019 naar 0,6 procent in 2020.
"Daar twee redenen voor”, legt Frank Vander Sijpe uit. “Niet verrassend is de vergrijzing de eerste. Ten tweede hebben sommige bedrijven hun werknemers tijdens de crisis regelingen voor pensioen of vervroegd pensioen aangeboden om loonkosten te drukken. Daarom verwachten we dat dit cijfer in de komende jaren niet zal dalen.”
Deze cijfers voor 2020 wijzen in de richting van een vergelijkbaar of zelfs moeilijker jaar 2021, al zal het uiteindelijke verloop afhangen van de duur van de crisis, en die is op dit ogenblik nog steeds onzeker.

Bron: Securex. De steekproef voor deze studie bestaat uit 42.477 werknemers, waaronder 18.797 arbeiders en 23.680 bedienden, en is gebaseerd op de gegevens van de Securex-klantenportefeuille, die 294.476 werknemers telt. Deze gegevens werden herwerkt zodat ze representatief zijn voor de Belgische markt wat betreft geslacht, statuut, leeftijd, bedrijfsomvang, arbeidsregime en de regio waarin de werknemer tewerkgesteld is.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen