< Terug naar overzicht

Voorzichtige heropleving Vlaamse arbeidsmarkt

Na een lichte opflakkering in 2011 geraakte de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw in ademnood. In 2012 zakten de conjunctuurindicatoren terug in het rood en ook in 2013 werd terrein prijsgegeven. Ondanks positieve signalen van een voorzichtig heroplevende economie, is het vooralsnog wachten op een echte ommekeer voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral de stijgende omvang van de werkzoekendenpopulatie blijft een zorgpunt.

Dat blijkt uit het Trendrapport Vlaamse Arbeidsmarkt 2013 van het Steunpunt Werk en Sociale Economie. Ondanks een lichte economische groei en een stijgend ondernemers- en consumentenvertrouwen, zijn er voorlopig weinig tekenen van herstel op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Na een spectaculaire krimp in 2010 en 2011, steeg het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid opnieuw in 2012. Deze stijging duurde tot juni 2013 toen een trendniveau van 109.500 werknemers in tijdelijke werkloosheid bereikt werd. De laatste maanden is er een terugval als gevolg van de conjunctuurverbetering en de gunstigere weersomstandigheden, met in oktober nog 106.200 tijdelijke werklozen. Hoewel dit weer de goede richting lijkt op te gaan, zijn dat er wel nog 22.000 meer dan begin 2012. De terugval is ook deels te verklaren door de strengere voorwaarden van het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Ook in de uitzendactiviteit is er een pril herstel in de recentste cijfers, maar ook hier lijkt het nog te vroeg om te spreken van een echte kentering en blijft het niveau van de uitzendactiviteit nog relatief laag. De recente stijgende trend van het aantal ontvangen vacatures bij VDAB is eveneens hoopvol. Na een heropleving eind 2011, liep vanaf 2012 het aantal VDAB-vacatures terug, tot een trendniveau van 20.800 ontvangen vacatures in augustus 2013. De laatste maanden steeg dit opnieuw lichtjes tot 21.100 vacatures in november 2013.

Het aantal bedrijfsfalingen daarentegen gaat sinds de tweede helft van 2011 in stijgende lijn. In oktober waren er 471 falingen, dat is 44 procent meer dan voor het begin van de crisis in 2008. Het aantal bedrijfsoprichtingen duikt ook verder naar beneden tot een voorlopig diepterecord in september 2013.

Groeiende werkloosheidskloof


De Vlaamse werkzoekendenpopulatie blijft aangroeien en dit vertaalt zich in een toenemende werkloosheidskloof (dit is het surplus aan werkzoekenden ten opzichte van het pre-crisisniveau in oktober 2008, toen waren er 168.300 niet-werkende werkzoekenden of nwwz).

In augustus 2010 werden reeds 211.100 nwwz geteld en bereikte de werkloosheidskloof een eerste top. Er werden 42.800 nwwz meer geteld dan voor de crisis (+25,5%). In de daaropvolgende maanden werd de werkloosheidskloof maand na maand afgebouwd tot een surplus van 25.600 werkzoekenden in april 2012 (193.900 nwwz; +15,2%).

Daarna begon de werkloosheid echter opnieuw te stijgen en evolueerden we naar een tweede (voorlopige) top, die zelfs de eerste oversteeg. In november 2013 lag het trendniveau van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 214.600 nwwz op het hoogste niveau sinds jaren. Dat zijn 46.300 nwwz meer dan voor de crisis (+27,5 procent).

Bovendien verwacht het Federaal Planbureau ook in 2014 nog een verdere toename van de werkloosheid (in Belgiƫ). Zelfs bij een sterkere opleving van de conjunctuur en een herneming van de werkgelegenheidsgroei tijdens de volgende maanden, zal de strijd tegen de werkloosheid een belangrijke prioriteit blijven op de Vlaamse arbeidsmarkt anno 2014.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen