< Terug naar overzicht

Vooral mannelijke schoolverlaters voelen crisis

Nooit vonden schoolverlaters makkelijker de weg naar de arbeidsmarkt dan tussen juni 2007 en juni 2008. Maar sinds de crisis losbarstte, betalen schoolverlaters - en dan vooral de mannen en laaggeschoolden - een zeer hoge prijs.

Zopas werd de 24ste studie over werkzoekende schoolverlaters gepubliceerd. Onder de titel ‘Een goede opleiding werkt baanbrekend’ ging de VDAB ook nu weer na welke schoolverlaters snel een job vinden na het verlaten van de school. We zetten enkele belangrijke conclusies op een rij.

1. Schoolverlaters vonden nooit vlotter de weg naar de arbeidsmarkt


De economische conjunctuur, die bij het afsluiten van de opvolgingsperiode voor deze schoolverlaters (van juni 2007 tot juni 2008) een hoogtepunt bereikte, bood nooit eerder meer kansen op tewerkstelling voor schoolverlaters.
Er zijn dus minder schoolverlaters dan ooit werkzoekend 1 jaar na het verlaten van de school, maar minstens even belangrijk voor de toekomst van deze schoolverlaters is dat zij op 1,9% na allemaal werkervaring konden opdoen tijdens dat eerste jaar waar dit pakweg 5 jaar geleden nog voor 7,6 procent van de schoolverlaters zo was.

2. Crisis is spelbreker voor mannen en laaggeschoolden


Maar in volle crisisperiode is dit restpercentage wel al toegenomen tot 11,2 procent of een stijging met 1090 werkzoekende schoolverlaters.
De mannen betalen duidelijk een hoge prijs, hun restpercentage neemt toe van 9,8 naar 12,6 procent terwijl dat van de vrouwen amper stijgt.
De impact van de crisis is groter naarmate het scholingsniveau afneemt.
Bij laaggeschoolden en ongekwalificeerden neemt het aantal nog werkzoekende schoolverlaters toe met 27,9 procent, een schril contrast met de hooggeschoolden, waar ondanks de crisis de werkloosheid onder de schoolverlaters nog met 16,5 procent afneemt.
Ook hier zijn het de vrouwen die in alle scholingsniveaus hun initiële achterstand grotendeels wegwerken of zelfs weten om te buigen in een voorsprong op de mannen.

3. Aantal laaggeschoolde schoolverlaters daalt niet


“Het segment van de arbeidsmarkt dat behoefte heeft aan laaggeschoolde werkkrachten, voornamelijk de industrie, kan de blijvende instroom van laaggeschoolde schoolverlaters die in veel gevallen hun opleiding niet afmaakten niet blijven absorberen. Toenemende productiviteit en innovatie in de productieprocessen zijn absoluut noodzakelijk om competitief te blijven. Deze evolutie brengt een verschuiving mee in de vraag naar arbeidskrachten naar beter en hoger geschoolden. De laaggeschoolde schoolverlaters zullen het dus in de toekomst steeds moeilijker krijgen om een job te vinden en te behouden. Tevens zal de concurrentiestrijd voor dit soort jobs blijven toenemen”, zo waarschuwt de VDAB.
Opvallend is dat bijna twee op drie laaggeschoolde schoolverlaters mannen zijn. Een significante daling van het aantal laaggeschoolde schoolverlaters zal zich dus moeten focussen op de gedragingen van de jongens en dit reeds in een vroeg stadium.

Het volledige rapport ‘Een goede opleiding werkt baanbrekend’ kunt u via deze link vrij raadplegen op de website van de VDAB.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen