< Terug naar overzicht

Vooral jongeren getroffen door crisis

Eind december telde Vlaanderen 210.027 werkzoekenden. Dat zijn er 18.040 of 9,4 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de werkloosheid bij min-25-jarigen is de voorbije maanden fors gestegen, terwijl de werkloosheid bij 50-plussers status-quo blijft.

Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van de VDAB, die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters bekendmaakte. De vertraging van de economie blijkt duidelijk in de werkloosheidscijfers. Eind december 2012 telde Vlaanderen 210.027 werkzoekenden. Dat zijn er 18.040 of 9,4 procent meer dan twaalf maanden voordien. Op dit moment is 7,11 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

De vergelijking op jaarbasis wordt wel beïnvloed door de tragere uitschrijving van uitzendkrachten sinds januari 2012. De berekening volgens de vorige methode laat het aantal niet-werkende werkzoekenden zakken van 210.027 tot 206.931.

Sinds begin 2012 worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimaal 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt maandelijks voor hogere cijfers. Het effect manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

De crisis laat zich vooral bij jongeren voelen. Op jaarbasis steeg de jeugdwerkloosheid met 17,1 procent. De krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan. De toename bij de 25- tot 50-jarigen is beperkter (+11,5 procent).

Bij de 50-plussers (-0,7 procent) is er zelfs opnieuw een status-quo. De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar, een inspanning die duidelijk loont.

Vooral bij mannen is de werkloosheid sterk gestegen met 14,4 procent. Dit is grotendeels te wijten aan het banenverlies in de industrie. De tertiaire en quartaire sector waarin meer vrouwen werken, bieden beter weerstand aan de crisis. Het aandeel van de mannelijke werkzoekenden loopt op tot 54 procent.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de werkloosheidsgraad op 20,4 procent, meldt Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst. Ruim één op de vijf Brusselaars is werkloos, een verontrustend hoog aantal.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen