< Terug naar overzicht

Vooral dertigers blijven ondanks corona kiezen voor job in de zorg

Het voorbije jaar begonnen er 11,4 procent minder mensen aan een baan in de zorgsector. In de andere beroepssectoren tekenden 20,8 procent minder mensen een nieuw arbeidscontract van onbepaalde duur. Vooral dertigers vinden de jongste jaren meer en meer de weg naar zorgberoepen. Ook de coronacrisis riep die trend geen halt toe. De cijfers suggereren dat de maatregelen van de overheid om de (knelpunt)beroepen in de zorg aantrekkelijker te maken vruchten afwerpen.

In 2020 zijn er 11,4 procent minder mensen aan een nieuwe job begonnen in de zorgsector. De zorgberoepen doen het daarmee opmerkelijk genoeg een pak beter dan de andere sectoren. Daar werden een vijfde (20,8 procent) minder arbeidsovereenkomsten getekend dan in 2019. Dat er over het algemeen minder personen aan een nieuwe job begonnen in 2020 komt doordat de arbeidsmarkt het afgelopen jaar door corona ‘bevroren’ was: door de onzekere situatie veranderden minder werknemers van job en wierven bedrijven minder nieuw personeel aan.

Vooral dertigers begonnen sinds de start van de coronacrisis aan een nieuwe job in de zorg. In vergelijking met 2019 zijn er vorig jaar 20,4 procent meer 30-35-jarigen gestart in de zorg en 16 procent meer 35-40-jarigen.

Ellen Van Grunderbeek (Kenniscentrum Acerta): “De dertigers die in de zorg aan de slag gaan, zijn vaak zogenaamde zij-instromers, personen die eerst een andere job gedaan hebben - vaak in een andere sector - en dan bewust kiezen voor een overstap naar een baan in een ziekenhuis of woonzorgcentrum. Het toont dat men ook later in de loopbaan nog in de zorgsector kan instromen. Als bedrijven zich in de toekomst genoodzaakt zouden zien om mensen te laten afvloeien, dan kan de brug naar de zorgsector zeker worden overwogen.”

Over het algemeen blijft de zorg overigens een sector waar vooral jonge mensen de overstap naar maken. Gemiddeld zijn de afgelopen twee jaar ongeveer twee op de drie instromers in de sector jonger dan 40.

De populariteit van de zorgsector is mede te verklaren door de initiatieven van de overheid om de job van zorg- en verpleegkundige aantrekkelijker te maken.
● Omdat zorg- en verpleegkundige een knelpuntberoep is, wordt voor werklozen en geïnteresseerde werknemers een omscholing gestimuleerd bv. via Project 600.
● Het Vlaamse Koopkrachtakkoord betekent een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de Vlaamse zorgsectoren, waarvan de werknemers vanaf juli 2021 op hun loonbrief het effect zullen zien. Ook voor de federale collega’s is een loonsverhoging aangekondigd.
● Het Vlaamse Kwaliteitsakkoord belooft een betere omkadering/ondersteuning/opleiding van ‘de handen aan het bed’.
● Met een specifiek eindeloopbaanstelsel moet de job van zorg- en verpleegkundige ook voor wie al wat ouder is haalbaar blijven.

Bron: Acerta.
De cijfers zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 28.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. In de zorgsector zitten PC 330 (o.a. ziekenhuizen, rusthuizen, gezondheidscentra…), PC 331 (kinderopvang, welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten…) inbegrepen en PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen