< Terug naar overzicht

Voor iedereen één dag vorming

De regering wil dat alle werknemers, ongeacht hun scholing of beroep, ministens één dag opleiding of vorming per jaar krijgen. Ondernemersorganisaties VBO en Unizo reageren afwijzend.

De regering-Di Rupo bespreekt deze week een voorstel van minister van Werk Monica De Coninck om voortaan alle werknemers de garantie te geven op één dag opleiding of vorming per jaar. Op kosten van de werkgever. Het is de bedoeling dat die verplichte opleidingsdag in alle cao's tussen vakbonden en werkgeversfederaties wordt opgenomen.

De maatregel was al aangekondigd in het Pact voor Competitiviteit en Werkgelegenheid dat de federale regering eind november 2013 bekendmaakte. Het kabinet van minister De Coninck benadrukt dat het “niet om een bijkomende opleidingsopdracht” gaat. De bedrijven zijn nu al gehouden om 1,9 procent van hun totale loonmassa te besteden aan vorming van hun personeel. “Deze dag komt daar niet bovenop, maar wordt in het opleidingspakket ingebouwd. Met specifiek de garantie dat alle werknemers, niet alleen de hoger geschoolden, er recht op krijgen.”

Maar de werkgeverskoepel VBO wil dat alsnog voorkomen. “Het concurrentiepact geeft een beetje zuurstof aan de bedrijven, onder meer door een lastenverlaging, weliswaar gespreid in de tijd. Maar dit gaat een tegenovergesteld effect geven”, zegt gedelegeerd bestuurder Timmermans. “Die opleidingsdag voor iedereen gaat sowieso gepaard met productieverlies en dus met extra kosten.” Timmermans wijst de plannen van de regering af als “eenheidsworst die de werknemers en de bedrijven niets zal bijbrengen”. Hij pleit voor een opleidingsaanbod op maat.

Ook Unizo noemt de maatregel onaanvaardbaar. Volgens de ondernemersorganisatie houdt de regering geen rekening met de gunstige evolutie van de opleidingsinspanningen. Zo ging in 2010 2,4% van de loonkosten van bedrijven naar vormingsinspanningen, tegenover 1,6% in 2005. Deze maatregel doet volgens de ondernemersorganisatie ook de geplande inspanning van de federale regering om de loonlasten te verlagen volledig teniet.

Unizo benadrukt dat de regering met de voorgestelde maatregel helemaal geen rekening houdt met de realiteit op het terrein, het verschil in vormingsbehoeften tussen bedrijven en sectoren, en tussen verschillende werknemers en met de specificiteit van de kmo's “voor wie dergelijke lineaire maatregelen vaak onhaalbaar zijn”. “Door aan deze maatregel een boete te koppelen, is dit noch min noch meer een verkapte lastenverhoging voor vele kmo's”, vindt Unizo.

Unizo en VBO vragen de regering nadrukkelijk om de bijkomende verplichting te schrappen. Ze schreven hierover een brief naar de eerste minister.

Bron: Unizo/De Standaard

 

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen