< Terug naar overzicht

Voltijds tijdskrediet en schorsing van de opzeggingstermijn

Vanaf 26 juli 2004 schorst het voltijds tijdskrediet de opzegging die door de werkgever werd gegeven. De programmawet van 9 juli 2004 bepaalt dat ingeval van opzegging door de werkgever gegeven, de opzeggingstermijn niet loopt gedurende de volledige schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet.

Werknemers hebben overeenkomstig de reglementering inzake tijdskrediet het recht om hun arbeidsprestaties gedurende enige tijd volledig te schorsen of met 1/2 of 1/5 te verminderen. Het begrip voltijds tijdskrediet verwijst naar de volledige schorsing van de arbeidsprestaties.Voltijds tijdskrediet en schorsing van de opzeggingstermijnIngeval van opzegging door de werkgever gegeven, liep de opzeggingstermijn tot voor kort gewoon door als de werknemer zijn arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet volledig had geschorst.


De programmawet van 9 juli 2004 wijzigt dit. De opzeggingstermijn die de werkgever heeft gegeven wordt voortaan geschorst door de opname van voltijds tijdskrediet. De opzegtermijn begint pas te lopen of kan pas verder lopen na het einde van de volledige schorsing van de arbeidsprestaties.


Deze nieuwe regel geldt voor de opzeggingstermijnen waarvan de begindatum zich ten vroegste op 26 juli 2004 situeert. Er wordt geen rekening gehouden met de datum waarop de opzegging werd betekend.VoorbeeldIndien een werkgever de arbeidsovereenkomst van een bediende die zijn arbeidsprestaties volledig heeft geschorst, op 20 juli 2004 per aangetekend schrijven opzegt, wordt de opzeggingsbrief geacht betekend te zijn op 24 juli 2004. De opzeggingstermijn start op 1 augustus 2004. Aangezien de start van de opzegtermijn na 26 juli valt, is de nieuwe regel van toepassing. De opzeggingstermijn wordt geschorst totdat de schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet een einde neemt.


De nieuwe regel geldt niet voor opzeggingstermijnen die op 26 juli 2004 al lopen. De opzeggingstermijn loopt door tijdens de volledige schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet.Let opDe opzeggingstermijn door de werkgever gegeven wordt niet geschorst indien de werknemer zijn arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet met 1/2 of 1/5 verminderd.


De opzeggingstermijn door de werknemer gegeven wordt niet geschorst, ook niet indien de werknemer zijn arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet volledig schorst.


Philip Loosvelt (Acerta Legal Consult)

(Bron: Artikel 266 tot en met 268 van de Programmawet van 9 juli 2004, Belgisch Staatsblad, 15 juli 2004.)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen