< Terug naar overzicht

Voka, Unizo en VKW samen tegen discriminatie

De ondernemingsorganisaties Voka, Unizo en VKW hebben met de steun van de Vlaamse overheid en het ESF-agentschap, het initiatief genomen voor de oprichting van een ‘Ondernemersplatform Diversiteit’.

Het is de eerste keer dat deze Vlaamse werkgeversfederaties samen oproepen voor meer diversiteit op de werkvloer. Eerder hadden VKW en het toenmalige VEV reeds dergelijke initiatieven genomen, maar het nu gelanceerde platform gaat veel verder. Met dit nieuwe initiatief willen de ondernemingsorganisaties bedrijven informeren en sensibiliseren voor de meerwaarde van een diversiteitsbeleid in de onderneming. De slogan die het project uitdraagt luidt dan ook: “Omdat verschillen versterken”. Het platform ontwikkelt een gefundeerd actieprogramma met tal van initiatieven en instrumenten om ondernemingen aan te moedigen nog meer aandacht te besteden aan de arbeidspositie van allochtonen, ouderen, personen met een handicap en andere kansengroepen. De ambitie is diversiteit een volwaardige plaats te geven in de bedrijven. Wie de diversiteitverklaring van het platform ondertekent, verbindt zich dan ook meteen tot concrete engagementen. Zo is er de belofte om het personeelsbeleid te objectiveren, en om ‘niet in te gaan op discriminerende randvoorwaarden die door klanten of andere externen worden opgesteld’.

De initiatiefnemers benadrukken dat de actie voor meer diversiteit op de werkvloer een kwestie van welbegrepen eigenbelang is. Een verhoogde arbeidsparticipatie van ouderen, allochtonen en gehandicapten is niet alleen nodig om onze welvaartstaat overeind te houden, ook de individuele bedrijven worden beloond. Kiezen voor diversiteit biedt namelijk meer kansen op competente en gemotiveerde medewerkers. Groepen uitsluiten op basis van andere kenmerken dan competenties is een verkwisting van talent. Een ander argument is dat een grotere diversiteit leidt tot een verbetering van de producten en dienstverlening. Een divers team kan immers gebruik kan maken van een grote verscheidenheid aan kennis, ideeën en ervaringen. Bovendien krijgt een diverse organisatie ook meer toegang tot een bredere groep klanten. Diversiteit betekent immers ook kennis van een grotere markt en een betere afstemming op de wensen van de klant.

Meer info: http://www.verschillenversterken.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen