< Terug naar overzicht

VLD-kamerleden willen ‘flexicurity’ voor uitzendsector

Vijf kamerleden van de VLD dienden vorige week een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken dat de uitzendsector werkt met vaste contracten van onbepaalde duur voor de uitzendkrachten. Totnogtoe bestaat deze mogelijkheid niet in België. In Nederland kan het wel binnen de vrij recente wet ‘Flexibiliteit en Zekerheid’. Het flexicurity-principe wil de behoefte aan flexibele contracten verzoenen met een gerechtvaardigde verzuchting naar (meer) contractuele en sociale zekerheid voor uitzendkrachten.

Flexicurity is een samentrekking van flexibility en security. De term maakt sinds enkele jaren opgang in Nederland, het principe ligt er ten grondslag aan de nieuwe wetgeving op het uitzendwerk. Deze verschaft uitzendkrachten een grotere werkzekerheid naarmate ze langer aan het werk zijn als zodanig. Het komt erop neer dat uitzendkrachten een vast contract krijgen bij het uitzendkantoor wanneer ze gedurende 18 maanden bij dezelfde of gedurende 36 maanden bij verschillende klant-werkgevers hebben gepresteerd. Onder bepaalde voorwaarden (duur tewerkstelling en sommige groepen) zijn de uitzendkantoren ook verplicht om te investeren in bijkomende opleiding. Deze regeling werd dit jaar herbevestigd en gedeeltelijk aangepast in een sectorale CAO.


Zo weet u meteen waar VLD-kamerlid Annemie Turtelboom en haar kompanen de mosterd halen. Volgens hun voorstel zou een vorm van detachering mogelijk worden die inhoudt dat uitzendkrachten via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen twee opdrachten in in dienst blijven van het uitzendkantoor. Dat is goed voor de werkzekerheid. In functie van sommige branches en beroepen is het systeem ook voor de uitzendbedrijven lonend. Zo kunnen ze vaste pools samenstellen voor bepaalde marktniches en wordt desgevallend extra opleiding van de uitzendkrachten (beter) haalbaar. De VLD-kaderleden willen de detachering of flexicurity laten bestaan naast het huidige systeem. Het is in ieder geval een interessante piste die geopend wordt en die bij sommige uitzendbedrijven zeker op belangstelling kan rekenen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen