< Terug naar overzicht

Vlaanderen start met wijk-werken

De Vlaamse regering lanceert het nieuwe wijk-werken, waarbij werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het is de omvorming van het bestaande PWA-systeem naar een activerend werkgelegenheidsinstrument en start op 1 januari 2018.

Voor sommige werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is ook deeltijds werk niet onmiddellijk haalbaar. Het nieuwe wijk-werken biedt hen de kans om enkele uren per week (maximaal 60 uur/maand en 630 uur/jaar) werkervaring op te doen in een heel toegankelijke werkomgeving dicht bij huis. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij mensen thuis, zoals het gras maaien, om voor- en naschoolse kinderopvang, om het bedelen van maaltijden aan huis, … Wijk-werkers krijgen hiervoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering.

Tijdelijk

Wijk-werk is bedoeld als opstap naar werk en om die reden beperkt in de tijd: binnen het jaar moet het werkzoekenden helpen om de volgende stap in hun traject te kunnen zetten. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Het vroegere PWA-systeem vormen we om naar een activerend instrument. In plaats van mensen eeuwigdurend in een statuut te plaatsen, bieden we hen met wijk-werk een duidelijk en begeleid pad naar werk. Binnen het jaar moet het hen helpen de volgende stap in een traject naar werk te zetten. Dat kan een stage zijn, een opleiding, een IBO of één van de andere instrumenten die we hebben.”

Werkzoekenden voor wie blijkt dat de drempel alsnog te hoog is om de volgende stap te zetten, zullen terecht kunnen in het nieuwe werk-zorgtraject waar minister Muyters samen met zijn collega-ministers Vandeurzen en Homans aan werkt. In dat geïntegreerd traject zal de werk- en zorgproblematiek van de werkzoekende samen aangepakt worden.

Voor mensen die werkzaam zijn in het huidige PWA-stelsel geldt de maximumtermijn van 12 maanden niet. Ook voor hen blijft het evenwel de ambitie om hen te helpen een volgende stap in een traject naar werk te zetten.

Wijk-werkcheques

Particulieren, gemeenten, scholen, OCMW’s of vzw’s die een beroep willen doen op wijk-werk, zullen hiervoor net als bij dienstencheques gebruikerscheques kunnen aankopen die voor particulieren fiscaal aftrekbaar zijn (30 procent). De basisprijs van de cheque is 5,95 euro, al krijgen de lokale besturen de mogelijkheid een hogere aanschafprijs te vragen die maximaal 7,45 euro per cheque mag zijn.

Samenwerking

Om van wijk-werken een succes te maken, wordt nauw samengewerkt tussen VDAB, de OCMW’s en de gemeenten. De VDAB en de OCMW’s leiden werkzoekenden en leefloongerechtigden voor wie wijk-werken een oplossing kan zijn, toe naar het systeem en blijven hen verder in hun traject ook opvolgen. De VDAB bepaalt welke maatschappelijke taken in aanmerking komen voor wijk-werk en aan die lijst kunnen de gemeenten dan nog taken toevoegen in functie van lokale noden.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen wijk-werken zelf te organiseren of de organisatie over te laten aan de VDAB. Gemeenten met minstens 60.000 inwoners kunnen dat alleen doen, kleinere gemeenten die zelf wijk-werk willen organiseren, moeten samenwerken om dezelfde schaalgrootte te bereiken.

Intussen gaven al 139 gemeenten aan zelf wijk-werk te zullen organiseren – alleen of in samenwerkingsverband – en besloten drie gemeenten de organisatie over te laten aan de VDAB. Op basis van de signalen die de VDAB en VVSG van de gemeenten krijgen, ziet het ernaar uit dat maar liefst 90 tot 95 procent van de 308 Vlaamse steden en gemeenten zich zullen engageren om zelf wijk-werken te organiseren.

Bron: persbericht Vlaams minister Philippe Muyters

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen