< Terug naar overzicht

Vlaamse werkloosheid neemt verder af

Vlaanderen telde eind oktober 230.079 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 5493 of 2,3 procent minder dan vorig jaar. Het jaarverschil diept zich daarmee verder uit.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (WZUA) dalen met 5,3 procent. Opmerkelijk is de sterke afname bij de BIT-jongeren (-18,7 procent). De vrij ingeschreven werkzoekenden (+19,7 procent) en de restgroep ‘andere’ (+16,4 procent) klokken daarentegen hoger af. De wijzigingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich af in de evolutie van de categorieën.

De evolutie naar leeftijd is eveneens ongelijk. Terwijl de jeugdwerkloosheid (-5,3 procent) en de werkloosheid bij de middenleeftijdsgroep (-4,5 procent) krimpen, groeit het aantal werkzoekenden in de oudste leeftijdsgroep (+4,7 procent) als gevolg van de langere beschikbaarheid. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt met 135,7 procent van 3503 in oktober 2014 naar 8258 in 2015. De leeftijdsgroepen 50 tot 55 (-4,3 procent) en 55 tot 60 (-2,9 procent) noteren daarentegen lager.

Het aantal kortdurige (-5,8 procent) werkzoekenden zakt. Idem dito voor de groep die 1 tot 2 jaar werkzoekend is (-6,9 procent) is. De zeer langdurige werkloosheid – langer dan twee jaar werkzoekend – groeit (+7,9 procent). De langere beschikbaarheid van 50-plussers tekent ook zich hierin af.

De daling manifesteert zich in alle Vlaamse provincies. West-Vlaanderen daalt het sterkst met 5,3 procent. Limburg (-1,3 procent) kent daarentegen een beperktere daling.

NWWZ

Vlaanderen telde eind oktober 230.079 NWWZ, dit zijn er 5493 minder dan vorig jaar. De NWWZ omvatten de werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de werkzoekenden tijdens hun beroepsinschakelingstijd, de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden: 

  • De WZUA’s zijn met 163.632 de grootste subgroep binnen de NWWZ en dalen op jaarbasis met 5,3 procent. Een aanpassing in de werkloosheidsreglementering verklaart mee de daling. Werklozen genieten een uitkering op basis van studies of van werk. De werkloosheidsuitkering op basis van studies - de inschakelingsuitkering - is beperkt tot 36 maanden, eventueel nog verlengd met 24 maanden in specifieke gevallen. De teller voor het berekenen van de periode van uitkeringen is op nul gezet begin 2012.
  • Het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) daalt met 18,7 procent. Deze daling is deels het gevolg van de veranderde regels rond de beroepsinschakelingstijd: om aanspraak te maken op een uitkering moeten ze bepaalde studies gevolgd hebben. Jongeren die niet in aanmerking komen voor de beroepsinschakelingstijd kunnen zich inschrijven als vrije werkzoekende.
  • De sterke toename van de vrij ingeschreven werkzoekenden (+19,7 procent) volgt deels uit de gewijzigde regels met betrekking tot de beroepsinschakelingstijd en -uitkering. Ook de actieve begeleiding van ontslagen werknemers tekent zich af. Werknemers die tijdens hun vooropzeg niet moeten werken, kunnen zich immers registreren als vrij ingeschreven werkzoekende.
  • Bij de restgroep ‘andere’ (+16,4 procent) is er een eveneens een stijging. Deze groep omvat onder andere de werkzoekenden ten laste van het OCMW, maar ook de deeltijds lerenden zonder baan.

Werkzoekenden met een migratieachtergrond

Vlaanderen telt 59.372 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 25,8 procent van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid zit op een iets hoger niveau dan vorig jaar (+1,1 procent). Allochtone werkzoekenden worden door de VDAB statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. De als Belg geboren derde generatie wordt niet gevat door deze definitie.

Bron: VDAB (vdab.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen