< Terug naar overzicht

Vlaamse werkloosheid daalt, maar niet voor iedereen

De werkloosheid in Vlaanderen kende in 2006 een recorddaling met 16, 1%. Dit gebeurde echter tegen verschillende snelheden. Mannen, jongeren en hoger geschoolden lopen voor op vrouwen, ouderen en langdurig werklozen.

Eind 2006 telde VDAB 16,1% minder niet-werkende werkzoekenden, de sterkste daling op jaarbasis sinds mensenheugenis. Vlaanderen kent nu 194.596 niet-werkende werkzoekenden. Na 2000 ging het aantal werklozen in stijgende lijn, maar sinds 2005 vertoont de arbeidsmarkt een ommekeer, die nu versneld doorzet. De werkloosheidsgraad zakte in december 2006 ook onder de drempel van 7% en bedraagt nu 6,97%.
Dit goede nieuws heeft echter ook een staartje. Niet alleen ligt de werkloosheidgraad nog een stuk boven de volgens economen onvermijdelijke frictiewerkloosheid van 3 tot 4%,de werkloosheid daalt ook tegen verschillende snelheden. Voor jongeren, mannen en hoger geschoolden komt langzaam de ‘volledige tewerkstelling’ in zicht, maar voor vrouwen is er geen reden tot optimisme. De vrouwelijke werkloosheidsgraad bedraagt immers 8,42 % (tegenover een mannelijke werkloosheidsgraad van 5,80%. Het voorbije jaar is de kloof tussen de geslachten zelfs nog iets toegenomen.
Bij de min-25-jarigen daalde de werkloosheid met een overweldigende 30%. Eind december 2006 telde Vlaanderen nog 37.909 werkzoekende jongeren, waardoor de jeugdwerkloosheid zelfs nog lager lag dan in het superjaar 2000.
Bij de 50-plussers daarentegen werd een toename met 8,5% vastgesteld. Maar die stijging is vooral te wijten aan het feit dat oudere werklozen steeds vaker beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Het aantal langdurig werkzoekenden is mede door de toename van het aantal oudere werkzoekenden ook gestegen. Het aantal personen dat al minstens twee jaar op zoek is naar een job, nam in 2006 met 7,2% toe. Het aantal kortdurige werklozen (minder dan één jaar werkzoekend) daalde met 18,7%. De groep die tussen een en twee jaar werkzoekend is, kromp met 37,7%. Dat is ook te danken aan het opgedreven activeringsbeleid dat de RVA en de VDAB sinds enkele jaren voor die categorie werklozen voeren.
Ten slotte blijft het diploma een bepalende factor. Ruim de helft van alle Vlaamse niet-werkende werkzoekenden behaalde hoogstens een diploma tweede graad secundair onderwijs. Deze groep slaagt er niet in zijn achterstand goed te maken. Terwijl de werkloosheid bij de laaggeschoolden met 15% daalde, bedroeg de daling 17,4% bij de middengeschoolden en 16,5% bij de hooggeschoolden. Men vreest bovendien dat de achterstand van de zwakkere groepen opnieuw snel zal toenemen bij een conjunctuurdaling.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen