< Terug naar overzicht

Vlaamse werkloosheid daalde in januari

Eind januari telde Vlaanderen 222.255 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 10.676 of 4,6 procent minder dan vorig jaar.

Opvallend is de verschillende evolutie naar categorie: de werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) en het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) dalen met respectievelijk 7,8 procent en 3,3 procent, terwijl de vrij ingeschreven werkzoekenden en de restgroep ‘Andere’ stijgen met 1,9 procent en zelfs met 11,8 procent.

Zowel de banengroei als wijzigingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich af in de evolutie van de WZUA’s. Meer banen heeft een gunstige impact, de aanpassingen van de werkloosheidsreglementering heeft daarentegen effecten in zowel min als plus. Zo drukt de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering het aantal WZUA’s, net als het uitstellen van de inschakelingsuitkering tot 21 jaar voor bepaalde jongeren zonder diploma.

Een opdrijvend effect gaat dan weer uit van de langere beschikbaarheid. Dat vertaalt zich onder andere in meer werkzoekende 60-plussers (+10,7 procent).

Vlaanderen telt 62.249 allochtone werkzoekenden of 28 procent van de arbeidsreserve. De werkloosheid daalt in alle provincies. De daling is het sterkst in Limburg (-7,1 procent).

Geslacht

Vlaanderen telt meer mannelijke (120.385) dan vrouwelijke werkzoekenden (101.870). Mannen staan voor 54,2 procent van de Vlaamse werkzoekenden. Een decennium geleden zagen we nog het tegenovergestelde beeld. De situatie keerde door het banenverlies in de industrie, waar vooral mannen actief zijn en de groei van de tewerkstelling in de tertiaire en quartaire sector met jobkansen voor vrouwen.

Deze evolutie volgt ook uit de betere schoolse prestaties van meisjes: 58 procent van de vrouwelijke schoolverlaters is hooggeschoold, bij de jongens zijn er dat amper 39 procent. De jaarlijkse VDAB-schoolverlatersstudie signaleert dan ook niet onverwacht dat mannelijke schoolverlaters gemiddeld moeilijker aansluiting vinden met de arbeidsmarkt dan hun vrouwelijke collega’s.

De tewerkstelling van laaggeschoolde vrouwen kreeg bovendien een extra stimulans door de dienstencheques, terwijl laaggeschoolde mannen repetitieve banen in de industrie zagen verdwijnen door automatisering en delokalisatie.

Werkloosheidsduur

51,9 procent van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkzoekend, 17,8 procent is langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en 30,3 procent is zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar). De kortdurige werkloosheid (-8,8 procent) daalt het snelst onder invloed van het conjuncturele herstel.

Bron: VDAB (vdab.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen