< Terug naar overzicht

Vlaamse werkloosheid blijft dalen, behalve voor oudere werkzoekenden

April 2011 is de achtste maand op rij dat een daling van de werkloosheid wordt genoteerd. Eind april was 6,41 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos. Zowel op maand- als op jaarbasis is er sprake van een daling.

Dat blijkt uit het meest recente werkloosheidsbericht van de VDAB. Eind april 2011 telde Vlaanderen 187.827 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7,1 procent minder dan het jaar voordien.

De daling van de werkloosheid manifesteert zich enkel bij werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (-9,1 procent) en jongeren in wachttijd (- 7,9 procent). Het aantal vrij ingeschrevenen werkzoekenden steeg daarentegen met 4,9 procent.

De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de herintreders, de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en de migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. Door de crisis zijn er meer ‘werknemers in vooropzeg’ en de migratie is historisch hoog.

Vijftigplussers


Het economisch herstel komt vooral de jeugdwerkloosheid ten goede en krimpt met 12,4 procent. Voor de groep werkzoekende vijftigplussers blijft het echter moeilijk. Tegen de algemene trend in blijft de werkloosheid bij deze groep stijgen (+0,2 procent). Het aandeel van de vijftigplussers komt zo uit op 27,7 procent van alle werkloze werkzoekenden.

Het ingezette herstel uit zich in dalende aantallen kortdurige werkzoekenden (-9,6 procent). Werkzoekenden die net voor of juist tijdens de crisis werkloos werden, stromen moeizaam uit. het aantal mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn, steeg met 4,6 procent.

Vlaanderen telt 24,8 procent of 46.554 allochtone werkzoekenden. De allochtone werkloosheid daalt met -1,2 procent. De voorbije maanden was er telkens nog een toename.

Bron: VDAB

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen