< Terug naar overzicht

Vlaamse werkloosheid bereikt kantelpunt (voor hooggeschoolden)

De groei van de Vlaamse werkloosheid is in de loop van 2014 sterk vertraagd. Bij jongeren en kortdurende werkzoekenden is er zelfs een daling van de werkloosheid. Dit wijst erop dat een daling van de werkloosheid in zicht is. Althans alleen voor hooggeschoolden.

Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse werkloosheidscijfers door het Steunpunt Werk & Sociale Economie. In de loop van 2014 is de groei van de Vlaamse werkloosheid sterk vertraagd. In januari 2014 nam het aantal niet-werkende werkzoekenden nog met 11,5% toe, maar in november 2014 was dit tempo gedaald tot 1,9%. Het aantal jonge werkzoekenden is in november zelfs gedaald met 2,7% ten opzichte van het jaar voordien.

De werkloosheid stijgt wanneer het aantal inschrijvingen bij de VDAB hoger is dan het aantal uitschrijvingen. De evolutie van het aantal inschrijvingen wordt vooral bepaald door het aantal werknemers die hun job verloren hebben en door schoolverlaters, en het aantal uitschrijvingen wordt vooral bepaald door het aantal aanwervingen.

Hooggeschoold versus laaggeschoold
De analyse toont aan dat het aantal werkzoekenden die de werkloosheid verlaten al sinds begin 2013 toeneemt, behalve bij de laaggeschoolden. Meer zelfs, de uitstroom van laaggeschoolde werkzoekenden uit de werkloosheid staat op haar laagste peil in vijf jaar.

De instroom in de werkloosheid volgt hetzelfde patroon: een stijgende lijn bij midden- en hooggeschoolden, en een dalende lijn bij laaggeschoolden. De stijgende in- én uitstroom van middengeschoolde en hooggeschoolde werkzoekenden wijst op een verhoogde arbeidsdynamiek voor deze groepen, wellicht ingegeven door een aantrekkende economische conjunctuur. Wellicht zal de uitstroom in de komende maanden boven de instroom uitstijgen, en kan een daling van de midden- en hooggeschoolde werkloosheid verwacht worden.

Bij laaggeschoolden is er echter sprake van een stilvallende arbeidsdynamiek. Er is minder instroom in de werkloosheid, onder meer omdat er minder jongeren de school verlaten zonder diploma. Maar er is ook minder uitstroom. Dit kan erop wijzen dat er minder laaggeschoolde jobs zijn.

Conclusie
Een daling van de instroom van laaggeschoolde werkzoekenden is natuurlijk een positieve tendens. Maar het stilvallen van de dynamiek in de in- en uitstroom van laaggeschoolde werkzoekenden kan slecht nieuws zijn voor de meer dan 100.000 laaggeschoolden die momenteel werkloos zijn. 46% van alle niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen zijn laaggeschoold. Indien het aantal laaggeschoolde jobs daalt, krijgen zij mogelijk minder kansen om weer aan het werk te gaan en riskeren zij langdurig werkloos te blijven.

Bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen