< Terug naar overzicht

Vlaamse werkgevers en werknemers bereiken akkoord over aanpak opleiding en vorming

Op 23 november bereikten de Vlaamse werkgevers en werknemers een akkoord over de opleiding en vorming voor mensen in loondienst. De nadruk ligt op een competentiegerichte aanpak voor duurzame tewerkstelling.

De zesde staatshervorming geeft Vlaanderen de bevoegdheid over de aanpak van opleiding en ontwikkeling. En die grijpen ze volop aan om de voorzieningen voor vorming en opleiding waar nodig nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te maken. Goed nieuws voor de economie. Doorlopend bijgeschoolde werknemers zijn immers veel weerbaarder en kunnen beter mee met de nieuwste evoluties op de werkvloer. Ze zijn ook van onschatbare waarde voor hun werkgevers, waarmee ze de enorme uitdagingen op vlak van technologie, concurrentie, nieuwe klantenverwachtingen, en zoveel meer moeten aangaan.

In het zopas gesloten akkoord staan, onder meer, afspraken over de versterking van de opleidingscheques en het engagement om instrumenten als het Betaald Educatief Verlof, het Verlof Sociale Promotie en de Aanmoedigingspremie bij opleidingskrediet te verfijnen. Daar bovenop geven en vragen de sociale partners meer aandacht voor nieuwe (digitale) leervormen en de erkenning hiervan.

Het akkoord

Werkbare loopbanen in duurzame bedrijven, dat is het eerste uitgangspunt van het nieuwe akkoord over opleiding en vorming. Digitalisering, diverse innovatieve toepassingen die totaal andere competenties vergen, nieuwe organisatiestructuren, … De nadruk op een competentiegericht opleidingsbeleid in het nieuwe akkoord komt dan ook niet als een verrassing.

Gedeelde verantwoordelijkheid is het tweede uitgangspunt van het akkoord. Werkgevers moeten permanent oog hebben voor de opleidingsnoden van hun werknemers en daarop inspelen met een aanbod dat hun medewerkers voldoende competent houdt. Maar ook werknemers zelf moeten meer dan ooit, proactief, hun inzetbaarheid op de werkvloer op peil houden, zelf om opleidingen vragen waar nodig, daar tijd en energie in stoppen.

Aan de Vlaamse overheid de taak om beide partijen hierin te helpen en te ondersteunen. Met financiële middelen en een doordacht beleid om dat geld zo doelgericht mogelijk in te zetten. Daar waar de noden en het rendement het hoogst zijn. Ook de drempels (procedures) om die middelen aan te vragen, moeten lager, voor zowel werkgevers als werknemers. Verder moet de kwaliteit van de opleidingen worden verzekerd en altijd worden bezegeld met een attest of certifiëring.

Tot slot is het meekrijgen van laaggeschoolde werknemers in trajecten van permanente vorming een extra grote uitdaging waarop de Vlaamse werkgevers en werknemers in hun akkoord hameren. Daarbij vragen ze om de verschillende opleidingsvormen voor deze groep beter op elkaar af te stemmen, om de kwaliteit ervan te verbeteren en om de administratieve rompslomp er omheen aan te pakken. 

Bron: Serv (serv.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen