< Terug naar overzicht

Vlaamse sociale partners bereiken (bijna) akkoord over doelgroepenbeleid

De Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de grote lijnen van de hervorming van het doelgroepenbeleid. Althans, de Vlaamse vakbonden en werkgevers willen tegen eind maart een volledig uitgewerkt voorstel hebben op die basis.

Dat heeft Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV en voorzitter van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), verklaard. Copers gaat ervan uit dat de Vlaamse regering rekening houdt met de inhoud van het bereikte akkoord en verder ruimte laat aan het overleg tussen de sociale partners.

Het doelgroepenbeleid is een onderdeel van het arbeidsmarktbeleid en dient om bepaalde groepen in de samenleving die moeilijk aan een baan geraken, aan het werk te krijgen. Dat kan onder andere via kortingen op de bijdragen aan de sociale zekerheid die de werkgever betaalt.

In het Vlaamse regeerakkoord verklaarde de regering dit beleid te willen vereenvoudigen door het aantal doelgroepen fors in te krimpen naar drie: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het initiatief lag bij de Vlaamse sociale partners, maar omdat ze lang tevergeefs naar een akkoord zochten, werkte Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) zelf aan een voorstel dat hij aftoetste bij de bonden en de werkgevers. Muyters zou zijn uitgewerkte conceptnota deze vrijdag voorleggen aan de ministerraad.

Sociale partners bereiken toch zelf een akkoord

Maar nu zijn de sociale partners er dus toch zelf uitgeraakt, of toch grotendeels. Zo zijn de drie afgesproken doelgroepen afgelijnd. Voor de categorie jongeren gaat het volgens Caroline Copers zowel om laaggeschoolde jongeren (jongeren zonder diploma secundair onderwijs) en middengeschoolde jongeren (jongeren zonder diploma hoger onderwijs). Voor de personen met een handicap zou het bestaande criterium, met name de VOP-premie of Vlaamse ondersteuningspremie voor het aanwerven van mensen met een handicap, gelden.

Volgens Copers hebben de sociale partners aan de Vlaamse regering gevraagd het voorstel verder te verfijnen en ook bijvoorbeeld te kijken naar de categorie van de langdurig werklozen. Tegen eind maart zouden de sociale partners een definitief akkoord willen hebben. Zij gaat ervan uit dat de Vlaamse regering rekening zal houden met het werk van de sociale partners en dat de regering hen dus ook die tijd zal gunnen.

Bron: De Standaard (www.standaard.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen