< Terug naar overzicht

Vlaamse regering schrapt 60%-verplichting voor dienstenchequebedrijven

Dienstenchequebedrijven moeten niet langer voldoen aan de verplichting om bij aanwervingen minstens 60% te rekruteren bij uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of leefloners. Voor bedrijven was het zeer moeilijk om deze regel na te leven. De Vlaamse regering voorziet in alternatieven om deze groepen te blijven activeren.

Om meer werklozen en leefloners aan de slag te helpen, besliste de vorige federale minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) in 2012 dat dienstenchequebedrijven voor zes op de tien nieuwe jobs moesten rekruteren onder leefloners of voltijds werklozen. Maar er kwam protest uit de sector, die de regel in de praktijk onhaalbaar noemde. Dienstenchequebedrijven vonden daardoor onvoldoende geschikt en gemotiveerd personeel.

De Vlaamse regering schrapt die 60%-verplichting. “De 60%-regel houdt geen rekening met regionale verschillen in krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien legde de bestraffing onevenredig de verantwoordelijkheid bij de dienstencheque-ondernemingen, terwijl de tewerkstelling in die groep nog andere verantwoordelijke stakeholders heeft”, zegt Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Niettemin houdt de Vlaamse regering vast aan de doelstelling om laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden maximaal aan een job te helpen. Dit past in de ambitie om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen.

Doelgroepenbeleid 
De VDAB zal haar acties inzake de screening en de toeleiding naar de dienstencheque-bedrijven voortzetten en versterken. Ook de dienstencheque-ondernemingen zetten hun acties voort om de aanwervingskansen van die groep te stimuleren.

Daarnaast stemt de Vlaamse overheid het doelgroepenbeleid af op het Vlaams activeringsbeleid. Zo zullen doelgroepwerknemers voortaan ingeschaald worden op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van hun opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Ook komt er meer aandacht naar de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.

Tezelfdertijd maakt de Vlaamse regering geen onderscheid meer tussen sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en de invoegmaatregel, maar biedt ondersteuning aan alle ondernemers die aan deze doelstelling willen bijdragen door de collectieve inschakeling (vanaf 5 VTE) van personen met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale problematiek) of 2-jaar werkzoekenden met een begeleidingsnood te realiseren.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen