< Terug naar overzicht

Vlaamse Lokale overheidsmanagers stichten eigen vakbond

Een nieuwe vakbond heeft het levenslicht gezien: de VLOM of Vlaamse Lokale OverheidsManagers.

De Vlaamse vereniging van Gemeente- en OCMW-ontvangers (VLO), de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen (VFG) en de Vlaamse Federatie van OCMW-secretarissen (VVOS) liggen aan de basis van de nieuwe vakbond. Het hoofddoel van de samenwerking is een sterkere behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de drie beroepsgroepen.
De drie beroepsfederaties, die de afgelopen tweeënhalf jaar vrij intensief samenwerkten, hopen met de nieuwe vereniging de belangenbehartiging op termijn te kunnen uitbreiden tot alle lokale leidinggevende ambtenaren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) steunt dit project en zal meewerken aan de uitbouw ervan.
“Al te vaak stellen we vast dat de federaties tegen elkaar worden uitgespeeld, en dat elke vereniging op zichzelf te licht weegt, dat wij impact missen. Wij kunnen immers niet uitpakken met grote getallen, uiteindelijk gaat het hier slechts over drie tot vier functies voor de 308 Vlaamse gemeenten, met een totale draagwijdte van maximaal 1200 personen (verspreid over drie federaties). Wij stellen ook vast dat de bestaande vakbondsorganisaties weinig of geen aandacht hebben voor de specifieke noden van het topmanagement. Bijna uitsluitend komen ze op voor de belangen van de niveaus E, D en C. Er is grote nood aan een krachtige beroepsfederatie voor de overheidsmanagers op lokaal niveau”, zo lezen we in de startverklaring van VLOM.

Belangenbehartiging en kennisuitwisseling


In eerste instantie zal de koepel de syndicale belangen van de lokale topambtenaren behartigen. De nieuwe vereniging wil een spreekbuis zijn voor alle topambtenaren op lokaal niveau. Zij verenigen zich om sterker te staan tegenover de Vlaamse overheid en een eigen plaats te veroveren naast de traditionele vakbonden, maar ook om een breed platform te creëren waar kennis en ervaring gedeeld kan worden en waar samenwerken bevorderd wordt.
De startverklaring is duidelijk: “Het nieuwe overlegplatform moet de bestaande versnippering overstijgen en proberen een einde te maken aan de verdeel-en-heers-politiek. Door samen op te treden, moet een sterk verbond gecreëerd worden. De koepel streeft expliciet naar invloed (macht) in het domein van de belangenverdediging van zijn leden.”

Doelgroep


De nieuwe federatie heeft de ambitie om zijn werkveld uit te strekken tot alle leidinggevende ambtenaren van de lokale overheid. “Met deze nieuwe doelgroep speelt de nieuwe structuur ook in op de duidelijke (en terechte) doelstelling van gemeente- en OCMW-decreet om het management van de organisatie als speerpunt naar voren te schuiven. Efficiënt en klantgericht besturen vereisen een adequate managementaanpak. In dit domein wil de nieuwe vereniging een prominente rol spelen en een expliciet engagement tonen”, klinkt het.
Men verwijst naar het ideeëngoed van het New Public Management, waarbij economy, efficiency, effectiveness centraal staan. Volgens de VLOM moeten deze doelstellingen gerealiseerd worden door de lokale topambtenaren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen