< Terug naar overzicht

Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw op het goede spoor

De Vlaamse werkzaamheidsgraad stijgt boven het Europese gemiddelde, maar Wallonië en Brussel lopen ver achter. Dat schrijft het Steunpunt WSE in een nieuwe arbeidsmarktflits.

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) ging na in welke mate het positieve conjunctuurklimaat zich weerspiegelde op de Vlaamse arbeidsmarkt, en meer bepaald in de evolutie van de Vlaamse werkzaamheidsgraad. Die werkzaamheidsgraad geeft het aandeel van de werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) weer.

In het tweede kwartaal van 2007 bereikte het trendniveau van de Vlaamse werkzaamheidsgraad 65,8%. Hiermee nam Vlaanderen weer wat voorsprong op het gemiddelde van de EU-25 (65,2%) na deze in 2006 te zijn kwijtgespeeld. De andere gewesten liepen met 56,6% in Wallonië en 53,9% in Brussel ver achter. België kwam zo in het tweede kwartaal van 2007 op een trendniveau van de werkzaamheidsgraad van 61,7%.

De sterke groei van de werkzaamheidsgraad vanaf het vierde kwartaal van 2006 maakt dat we anno 2007 iets dichter bij de Lissabon-doelstelling van 70% werkenden tegen 2010 komen. Volgens het Steunpunt WSE is de kans echter uiterst klein dat Vlaanderen deze doelstelling ook effectief zal bereiken in 2010. De voorbije drie jaar is het trendniveau van de Vlaamse werkzaamheidsgraad toegenomen met 2,1 procentpunten. Aan dat groeiritme halen we in 2010 in Vlaanderen slechts 67,9%.

Voor België lijkt de 70%-doelstelling nog een stuk verder weg dan voor Vlaanderen. Het trendniveau van de Belgische werkzaamheidsgraad kent hetzelfde verloop als in Vlaanderen, maar situeert zich op een lager niveau. Bovendien bleef de groei tijdens de voorbije drie jaar beperkt tot +1,6 procentpunt (van 60,1% tot 61,7%).

Ook het trendniveau van de werkzaamheidsgraad in Brussel en Wallonië kent een grillig verloop op een lager niveau dan in Vlaanderen. Opvallend is dat er zich in Brussel een daling voordeed tot in het eerste kwartaal van 2007. Dit werd enigszins gecompenseerd in het tweede kwartaal van 2007, al bereikte het trendniveau van de werkzaamheidsgraad er met 53,9% maar net het niveau van begin 2000.

Het Steunpunt concludeert dat de evolutie van de Vlaamse werkzaamheidsgraad op het goede spoor zit. Ook uit een andere parameter blijkt trouwens dat de Vlaamse arbeidsmarkt anno 2007 in goeden doen is: de werkloosheid bereikt stilaan opnieuw het lage niveau van 2000.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen