< Terug naar overzicht

Vlaamse ambtenaren kunnen wellicht maar 110 dagen verlof meer opsparen

Het ziet ernaar uit dat Vlaamse ambtenaren in de toekomst niet langer onbeperkt ongebruikte vakantiedagen kunnen opsparen tot hun pensioen. Er komt een plafond van 110 dagen. Dat is één van de hervormingsplannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans.

Het Vlaams regeerakkoord stelt een ‘rationalisering’ van de verlofregelingen bij de Vlaamse overheid in het vooruitzicht. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) heeft nu een conceptnota klaar met daarin het kader voor die hervorming. Let op: de voorstellen hebben enkel betrekking op de zowat 27.000 ambtenaren die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut (en bijvoorbeeld niet op het personeel van De Lijn).

“Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit”

De website 13, de site met nieuws voor en over het personeel van de Vlaamse overheid, nam de nota van minister Homans al eens door en concludeert: “Er worden heel wat aanpassingen voorgesteld aan onze verlofregeling. Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit."

Aan het wettelijk verlof (bijvoorbeeld 35 vakantiedagen, moederschapsrust, ouderschapsverlof, ...) verandert niets. Wél zullen ook statutaire ambtenaren pleegzorgverlof kunnen opnemen. Voorlopig kunnen alleen contractuele ambtenaren dat.

Opsparen vakantiedagen

Er komt ook een plafond voor het aantal ongebruikte vakantiedagen die ambtenaren kunnen opsparen. Nu kunnen Vlaamse ambtenaren nog jaarlijks tot 11 verlofdagen opsparen. Ze mogen die dagen onbeperkt cumuleren tot hun pensioen. Daar komt een einde aan. In de toekomst zal men aan het einde van het jaar maximaal 110 dagen opgespaarde dagen op de teller mogen hebben.

De conceptnota bevat ook twee compenserende maatregelen voor het uitdoven van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot het pensioen voor 55-plussers. Zo is er sprake van “12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar” en van “recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 60 jaar.”

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen