< Terug naar overzicht

Vlaams ambtenarencorps vergrijst en vervrouwelijkt

De Vlaamse overheid telt steeds meer hooggeschoolde medewerkers, terwijl het aantal functies waarvoor geen diploma vereist is, daalt. Ook de vergrijzing en de vervrouwelijking van het ambtenarencorps is een duidelijke trend.

Dat blijkt uit nieuwe demografische cijfers over het ambtenarencorps dat Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) bekendmaakte. De Vlaamse overheid stelt steeds meer hooggeschoolde personeelsleden te werk, terwijl het aantal functies waarvoor geen diploma vereist is, verder daalt.

Zeven jaar geleden had amper de helft van hen een diploma hoger onderwijs. Nu zijn bijna zes op de tien hooggeschoold (57%). Het gaat daarbij om personeelsleden van niveau A (universitair diploma of hoger onderwijs van het lange type) en B (hoger onderwijs van het korte type).

Ook de ontgroening en de vergrijzing zet zich door, met een sterke daling bij de personeelsleden jonger dan 35 jaar en een stijging bij de 55-plussers. Het aandeel van personeelsleden jonger dan 35 jaar is sinds 2007 met 4,1% gedaald naar 24,3%. Het aandeel 55-plussers is tegelijkertijd met 2,5% toegenomen naar 19,2%. De groep 45- tot 54-jarigen is tegenover 2007 afgenomen met 135 personeelsleden.

Bovendien stromen er elk jaar nieuwe personeelsleden in die in het betrokken jaar 55 jaar zijn geworden en zijn de 55-plussers in de voorbijgaande jaren steeds later met pensioen gegaan, zoals blijkt uit de gemiddelde pensioenleeftijd die van 61,2 jaar in 2009 naar 61,5 jaar in 2012 gestegen is.

Het aandeel vrouwelijke personeelsleden is in de voorbije jaren nog toegenomen en vormt nu ook de meerderheid. In 2007 waren iets meer vrouwelijke dan mannelijke personeelsleden tewerkgesteld in de Vlaamse overheid (respectievelijk 53% en 47%). In 2013 is het overwicht van vrouwelijke personeelsleden verder toegenomen tot een verhouding van 55,2% vrouwen tegenover 44,8% mannen.

De stijging van het aandeel vrouwelijke personeelsleden is vanaf 2011 minder groot geworden. Het aantal mannelijke personeelsleden is sinds 2007 met 678 (-5,4%) gedaald tot 11.907, terwijl het aantal vrouwen in dezelfde periode verder is toegenomen met 679 (+4,9%) tot 14.664 personeelsleden.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen