< Terug naar overzicht

Vitaliteit als fundament voor duurzaam HRM

U hebt medewerkers nodig die niet alleen tevreden zijn, maar ook proactief en energiek, zeg maar 'alert en vitaal'. Daarvoor is een ‘activerend’ HRM nodig, dat daadwerkelijk werknemers activeert tot een stapje extra. Personeelswetenschapper Luc Dorenbosch onderzocht hoe en waarom.

Een ‘activerend’ HRM bouwt u uit via training en opleiding, loopbaankansen en een flexibele inzet op de werkplek. Een 'passieve', meer arbeidsvoorwaardelijke benadering blijkt van minder belang, zo stelt promovendus Luc Dorenbosch (Universiteit van Tilburg).
Dorenbosch deed zijn empirisch veldonderzoek binnen 53 afdelingen van verschillende organisaties in diverse sectoren, waaronder de zorg, financiële dienstverlening en maakindustrie (industrie waar fysieke productie de kerntaak is). Zijn onderzoek richt zich op het zodanig aansturen van werknemers, dat ze als ‘vitale werknemers’ waarde toevoegen aan organisaties.

Activerend personeelsbeleid leidt tot betere resultaten


'Vitale' werknemers zijn werknemers die zich energiek voelen en zich proactief opstellen door initiatief te nemen om een effectieve bijdrage te leveren aan het functioneren in een steeds complexere en onzekere arbeidssituatie. Vooral een combinatie van 'High Performance' HR-praktijken die ontwikkelbronnen, -kansen en -ruimte biedt, zorgt voor meer energie en proactiviteit bij werknemers.
Voor een deel verklaren deze vitaliteituitkomsten van de combinatie van deze HRM-praktijken ook een beter afdelingsfunctioneren.

Duurzaam HRM


Hoe energiek werknemers zich voelen en hoe initiatiefrijk ze zich opstellen binnen een afdeling, is ook een zaak voor het lijnmanagement, stelt Dorenbosch. Arbeidsvoorwaarden en regelingen op het gebied van de balans tussen werk en privé blijken minder bij te dragen aan dat vitale stapje extra, maar kunnen wel van belang zijn als het gaat om de beschikbaarheid van personeel via minder personeelsverloop en - verzuim.
Daarom beveelt Dorenbosch aan dat organisaties in het beperken van verzuim, verloop en het stimuleren van afdelingsprestaties meer duurzaam te werk gaan. Duurzaam HR-beleid richt zich op het balanceren van meerdere uitkomsten, zodat het stimuleren van afdelingsprestaties niet gepaard gaat met meer stressklachten of ontevredenheid. Dit zou de behaalde winst op langere termijn weer teniet kunnen doen.

Integrale benadering


Een apart 'vitaliteitbeleid' is niet aan te bevelen, weet Dorenbosch. Juist het inzicht in de complexiteit van de effecten van bestaand personeelsbeleid op werknemergezondheid, proactiviteit en prestaties is een goede stap voorwaarts in het vormgeven van een coherent en duurzaam HR-beleid.
Het regelmatig polsen van werknemersvitaliteit binnen afdelingen levert hiervoor belangrijke stuurinformatie naast het meten van stressklachten en/of werknemerstevredenheid.
In de praktijk is het hierbij wenselijk dat managers, HR-professionals en gezondheidsdeskundigen en/of interne opleidingsfunctionarissen de krachten bundelen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen