< Terug naar overzicht

Vijf gratis deelnames aan studie- en debatavond PMC op 27 mei

Op donderdag 27 mei organiseert de Personnel Managers Club (PMC) een bijzondere studie- en debatavond. Op het programma vindt u een drieluik. Het brugpensioen en ‘Canada Dry’ sinds 1 april 2010. Van arbeiders en bedienden naar het eenheidsstatuut: een utopie? Wat moet er volgens u in een goed IPA zitten?

HR Square schenkt vijf gratis deelnames aan deze hoogst interessante studieavond van de PM Club. Geïnteresseerd?
Grijp die kans met een mail naar:
bert@hrsquare.be.

De winnaars worden zo vlug mogelijk gecontacteerd.

Wanneer?


Donderdag 27 mei, ontvangst vanaf 19 u., start om 19.30 u.

Waar?


ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.

Wat?Deel 1


Brugpensioen en ‘Canada Dry’ sinds 1 april 2010


Sprekers: Jan Vochten en Eric Lamot (Agoria)

De Canada Dry-regelingen en de herziening van de berekening van de patronale bijdragen op het brugpensioen zijn van kracht sinds 1 april 2010. De wijziging van de berekening van de werkgeversbijdragen in kader van het brugpensioen (of capitatieve bijdragen) zal vanaf het tweede kwartaal 2010 invloed hebben op de financiële lasten van de toekomstige brugpensioenen, maar ook op de kosten van de lopende brugpensioenen.

Van arbeiders en bedienden naar het eenheidsstatuut: een utopie?


Spreker: Inger Verhelst, advocaat-vennoot Claeys & Engels

In 1993 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden ‘bezwaarlijk’ kan verantwoord worden en enkel nog toelaatbaar was in het licht van een geleidelijke harmonisering van de statuten. Meer dan vijftien jaar later staat dit onderscheid nog steeds overeind. Een stand van zaken... Wat zijn de verschillen vandaag? Wat is de situatie in de ons omringende landen? Vormt de conventionele kwalificatie van arbeiders tot bedienden in ondernemingen een oplossing? Welke pistes zijn er voor de toekomst? Ligt de oplossing in het Oostenrijks ‘rugzakmodel’?

Deel 2


Wat moet er volgens u in een goed IPA zitten?


Spreker: Ivo Van Damme, directeur sociaal departement VBO

Het kader en de contouren van het IPA worden toegelicht. In voorbereiding van de aankomende onderhandeling van het IPA legt het VBO graag zijn oor te luisteren bij u, HR-verantwoordelijke. Wat zijn de verwachtingen en behoeftes van uw organisatie? Welke zijn uw bedenkingen? Wat was een goede maatregel? Welke zijn te verlengen? Wat kan anders en beter, eventueel meer pragmatisch, minder administratieve verwerkingen,... Breng uw stem uit tijdens deze brainstormsessie. Een unieke gelegenheid op een gepast moment.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen