< Terug naar overzicht

Vier sociale inspectiediensten weldra onder één koepel

Federaal minister van Werk Frank Vandenbroucke “stelde voor” om in het kader van de efficiëntere bestrijding van zwartwerk en sociale fraude in het voorjaar van 2004 een koepel op te richten voor de vier grootste sociale inspectiediensten: de Sociale Inspectie, de Inspectie Sociale Wetten, de RSZ-inspectie en de RVA-inspectie. Hij deed niet meer dan de wet van 3 mei 2003 (Belgisch Staatsblad, 10 juni 2003) van onder het stof halen, die nog geen uitvoeringsbesluiten kreeg.


Het beheer van de sociale zekerheid is in België verdeeld over twee federale overheidsdiensten (vroeger ministeries) en een tiental uitvoeringsinstellingen (zogenaamde parastatalen). De meeste instellingen hebben een eigen inspectiedienst die toeziet op de naleving van de wetgeving waarvoor zij bevoegd zijn. Deze diensten tellen ongeveer 1000 inspecteurs. Hoewel zij elk een specialiteit hebben, zijn hun werkzaamheden in de praktijk voor een groot deel gelijklopend. Zij hebben er dan ook baat bij om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen.


Volgens Frank Vandenbroucke is er nood aan een instantie die een globale visie uitwerkt en die op het terrein kan waarmaken. De koepel zal bestaan uit een Federale Raad die de beleidslijnen uitzet en een Federaal Coördinatiecomité, dat de samenwerking in de praktijk vormgeeft. Beide instanties zijn eerder dit jaar bij wet opgericht, maar functioneren nog niet wegens het gebrek aan uitvoeringsbesluiten.


De Federale Raad zal in grote lijnen bepalen hoe sociale fraude voorkomen en bestreden moet worden. Hij kan ook wetswijzigingen voorstellen en adviezen of aanbevelingen formuleren over wetsvoorstellen en -ontwerpen. De Federale Raad kan bovendien samenwerkingsprotocollen afsluiten met de Gewesten voor de controle op tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten. De voorzitter van de Federale Raad moet jaarlijks een verslag maken over de toestand van de sociale fraude en over het beleid van de verschillende inspectiediensten.


Het Federaal Coördinatiecomité is, in tegenstelling tot de Federale Raad, een permanent bureau met voltijdse krachten. Dit comité zal de sociale inspectiediensten in de praktijk aansturen bij de controle op de naleving van de sociale spelregels. Het comité zal daarvoor onder meer een beroep doen op de Arrondissementscellen, dat zijn bestaande samenwerkingsverbanden in de gerechtelijke arrondissementen. Daarnaast zal het comité ook optreden als nationaal en internationaal contactpunt voor de strijd tegen de illegale tewerkstelling en de sociale fraude.


Meer over de wet van 3 mei 2003 die zwartwerk en sociale fraude moet bestrijden, leest u in HR Square nr. 10, december 2003.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen