< Terug naar overzicht

Vier keer meer bedrijven dan week geleden telewerken

Zes op tien bedrijven hebben de voorbije twee weken telewerk ingevoerd. Dat is bijna een verviervoudiging tegenover het tijdperk voor het coronavirus. De terughoudendheid is door deze crisis grotendeels weggenomen. De vraag is of hij een blijvend effect zou kunnen hebben.

Half maart was het aandeel werkgevers dat telewerk had ingevoerd of versoepeld ten gevolge van de coronacrisis nog maar respectievelijk 18 procent en 17 procent. Vandaag is dat bijna verviervoudigd: 64 procent heeft het beleid voor thuiswerk versoepeld, 59 procent heeft het ingevoerd. Dat blijkt uit een enquête waarmee HR-dienstverlener Acerta de impact van de coronacrisis op de Belgische bedrijven opvolgt. “De toename is logisch want de oproep van de overheid was duidelijk: voer telewerk in waar het kan. Daarom ook dat wij een paar weken terug bedrijven al aanraadden om uit te testen of zij daar klaar voor waren. Dat blijken ze te zijn. Er is een duidelijke shift gemaakt, de feitelijke lockdown heeft een aan de gang zijnde evolutie merkelijk versneld. De terughoudendheid over telewerk, bij zowel werkgevers als werknemers, zou weleens ook voor na corona kunnen zijn overwonnen”, zegt Kathelijne Verboomen, directeur Kenniscentrum Acerta Consult.

Niet alle werk kan van thuis gebeuren: 94 procent van de werkgevers wier activiteiten kunnen doorgaan, heeft mensen in dienst die ook vandaag nog naar de werkplek moeten om hun taken te kunnen uitoefenen. Zonder uitzondering gelden daar strengere hygiënemaatregelen, die zijn dan ook ondertussen een evidentie.
Slechts 45 procent van de respondenten deed een beroep op de preventiedienst voor het garanderen van veilige werkplekken. Nochtans hebben werkgevers met meer dan 50 werknemers een preventiedienst.

Tijdelijke werkloosheid, omzetverlies

Alle tijdelijke werkloosheid tussen 13 maart en 30 juni 2020 zal worden behandeld als tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht. Dat heeft de overheid beslist vorige vrijdag. Meteen zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd en versoepeld. Al voor die nieuwe spelregels bekend werden, had 57 procent van de bedrijven met meer dan 50 werknemers zich genoodzaakt gezien om voor bepaalde werknemers - gemiddeld 25 procent van alle medewerkers – een of andere vorm van tijdelijke werkloosheid in te roepen. Van de respondenten had 13 procent toen al de eigen activiteiten opgeschort en de deuren gesloten.

De inschatting van de impact van de coronacrisis op de omzet zien de werkgevers steeds somberder in. Waar midden maart nog de helft dacht niet te moeten uitgaan van omzetverlies, is dat nu gezakt naar 18 procent. Ruim een op drie gaat uit van 20 procent verlies en nog eens evenveel van een omzetverlies tot 50 procent.

Positief voor flexibiliteit

Werkgevers en werknemers hebben dat ze flexibel kunnen zijn op het vlak van werktijden en werkplek. Dit kan een goed moment zijn om ook in de taken flexibiliteit door te trekken.
“Net zoals de nood een deugd blijkt te zijn voor de acceptatie van telewerk, kan deze zelfde nood ook aantonen dat mensen andere taken aankunnen dan ze van zichzelf denken of dan van hen wordt gedacht. Interne rematching – het herschikken van talenten en taken – ook daarover zou hierna weleens meer flexibiliteit kunnen zijn gegroeid”, zegt Verboomen.

De gegevens komen van een online enquête onder een representatief staal van 745 bedrijven met minstens 50 werknemers. Deze liep van 19 tot 24 maart, er waren 134 respondenten. Het omzetpercentage heeft betrekking op alle bedrijven die deelnamen aan de enquête. Hoe zij hun werk organiseren (telewerk/werkplek) geldt enkel betrekking voor de bedrijven die actief waren tijdens de periode van de enquête.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen