< Terug naar overzicht

VEV-congres: confronterende taal om tot consensus te komen

Op het congres ‘Samen ondernemen is groeien’ van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Vlaamse Kamers van Koophandel (samen Voka) stelde VEV-voorzitter Ludo Verhoeven een programma voor om de productiviteit, de inkomensverdeling en de activiteitsgraad in Vlaanderen verbeteren. Ondanks het radicale karakter van sommige voorstellen, riep hij ondernemingen, vakbonden en overheid op om samen te werken. Verhoeven gaat merkwaardig genoeg de confrontatie aan… om uit het confrontatiemodel tussen werkgevers en vakbonden te geraken. Wij citeren de meest relevante punten voor HR-professionals.


1. Ondernemingskosten verlagen.

“We moeten er voor zorgen dat Vlaanderen voor het geheel van loonkosten, administratieve kosten, milieukosten, energiekosten enzovoort zeker niet duurder is dan in de ons omringende landen. Dit is een plicht. We stellen daarom voor om een meerjarenprogramma voor ondernemingskostenverlaging op te stellen en uit te voeren tussen nu en 2006.”2. Sociaal overleg richten op maximale welvaartscreatie.

“Vandaag doen we er in gesprekken tussen werkgevers en vakbonden alles aan om in consensus tot loon- en arbeidsvoorwaarden te komen. Het overleg verloopt nog te vaak in de sfeer van het confrontatiemodel, waarin gesteld wordt dat de belangen van werkgevers en werknemers in essentie verschillend zijn. Het gevolg is dat er niet gestreefd wordt naar zoveel mogelijk welvaart, maar vooral naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de beschikbare welvaart. Kunnen we niet het Nederlandse voorbeeld volgen: geen loonkostenverhoging gedurende twee jaar?”3. Inactiviteit niet belonen.

“42% van de Vlaamse bevolking werkt. Dit is economische waanzin. Laat ons niet langer accepteren dat inactiviteit beloond wordt. Er moet dus ‘loon naar werk’ zijn, want nu is de incentive om te werken te gering. Als het verschil tussen een netto-uitkering en een nettoloon goedgemaakt kan worden met 4 uren zwartwerk per week, is dat een structureel probleem.”4. Flexibele regeling om van job te veranderen.

“Laat ons stoppen met pogingen om de werkgelegenheid per bedrijf minstens constant te willen houden. Waarom kan men niet aanvaarden dat ook tijdens de actieve leeftijd van job veranderd moet worden en hiervoor een flexibel systeem uitwerken? Wij hebben dit idee gelanceerd in de marge van de werkgelegenheidsconferentie. In de eindconclusies is opgenomen dat ondernemingen in herstructurering kosten voor outplacement terugbetaald kunnen krijgen. Wij willen hier een stuk verder in gaan. We willen de filosofie van deze maatregel voor ondernemingen in herstructurering uitgebreid zien naar alle ondernemingen. Dat zou ons moeten toelaten om op een flexibele wijze te anticiperen op onze bedrijfsprognoses.”5. Arbeidsrecht moderniseren tot talentenrecht.

“Laat ons vooral komaf maken met het kastenstelsel dat de arbeidsmarkt vandaag is. Geen uitzonderingswetgeving meer voor uitzendkrachten en deeltijds werkenden, geen 101 statuten meer waartussen het zo goed als onmogelijk pendelen is zonder verlies van bijvoorbeeld pensioenrechten… Laat ons de komende drie jaar samen met de sociale partners en de overheid het arbeidsrecht omvormen tot een administratief eenvoudig, efficiënt en rechtszeker talentenrecht. Dat zal een enorme stimulans betekenen voor onze talenten, onze ondernemingen en de werkgelegenheid, en dus voor heel onze samenleving.”6. Gezondheidszorg: basispakket + aanvullingen volgens verzekeringsprincipe.

“We erkennen dat gezondheidszorg het recht is van elke burger, en dat dus elke burger zijn bijdrage moet leveren. Die bijdrage dient dan voor de financiering van de eerste pijler van onze gezondheidszorg, een basispakket voor iedereen. Zo halen we de financiële druk weg van de mensen die werken. Dit basispakket kan iedereen die dat wenst zelf aanvullen met een tweede en derde pijler van aanvullende verzekeringen, die geleverd worden door aanbieders die in de markt ontstaan.”Uw reactie op deze stellingen is welkom bij jos.gavel@hrsquare.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen