< Terug naar overzicht

Verwachte loonindexering bedienden privésector is 1,01 procent

Voortgaand op een nog voorlopige afgevlakte gezondheidsindex voor december 2020, komt HR-dienstverlener Acerta voor 1 januari 2021 uit op een loonindexering van 1,01 procent voor bedienden die verloond worden volgens PC 200. Misschien zal dat percentage nog naar beneden worden bijgesteld.

Bedienden die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon telkens in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. In januari van 2020 bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector 0,8 procent. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2021 belooft hoger uit te vallen, volgens voorlopige cijfers dus tot 1,01 procent. Maar omwille van de onzekere evolutie wordt verwacht dat de uiteindelijke indexering iets lager zal uitvallen.

De jaarlijkse loonindexering wordt door medewerkers gezien als een manier om hun salaris op peil te houden tegenover de stijging van de levensduurte, niet als een eigenlijke loonsverhoging. Voor de werkgever zijn de meerkosten van de loonindex natuurlijk wel een deel van de totale loonkost.
Tom Dirix, Teamleader Kenniscentrum Lonen en Sectorale Bepalingen Acerta commentarieert: “Een werkgever kan erop inzetten om goede medewerkers financieel aan zich te binden, maar loon is al lang niet meer de enige of belangrijkste motivator om zich te engageren. Flexibiliteit en inspraak zijn evengoed belangrijke motivatoren. Bijvoorbeeld het invoeren van structureel thuiswerk kan een werkgever een concurrentievoordeel geven.”

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Maar daarnaast hebben ook nog andere sectoren een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de verzekeringen en het beheer van gebouwen, bijvoorbeeld, mogen op 1 januari een aanpassing verwachten.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen