< Terug naar overzicht

Vernieuwde pestwet focust op preventie

Werkgevers moeten pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag niet alleen bestraffen, maar vooral voorkomen. Daarom verscherpt SP.A-minister van Werk Monica De Coninck de pestwet uit 2007.

In haar wetsvoorstel staat dat bedrijven alle psychosociale problemen moeten aanpakken. Concreet gaat het over stress, persoonlijke conflicten tussen collega's, burn-outs en een slechte werksfeer tot zelfmoordproblemen. Want hoe slechter de werkomstandigheden, hoe groter de kans dat wrijvingen ontaarden in pesterijen. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk vrijdag 1 februari voorgesteld en goedgekeurd op de ministerraad.

De nadruk in de nieuwe pestwet ligt op preventie. Alle bedrijven moeten daarom een risicoanalyse maken van de psychosociale gevaren. Vandaag moeten werkgevers al zo'n 'pestanalyse' uitvoeren, maar daar staat de werksfeer niet expliciet in vermeld.

“Op basis van de studie moeten maatregelen worden genomen om de risico's zo veel mogelijk te beperken. Eigenlijk is het een doorlichting van de bedrijfscultuur. Hoe zijn we georganiseerd? Hebben we genoeg overlegmomenten? Vragen we niet te veel van onze werknemers? Daarover nadenken, is vaak al genoeg om mistoestanden te vermijden”, zegt minister De Coninck.

Als geviseerde werknemers gelijk krijgen voor de rechtbank, kunnen ze voortaan wel een extra vergoeding van zes maanden brutoloon vragen, naast de juridische schadevergoeding. Zo'n regeling bestaat nu al voor de slachtoffers van discriminatie. De Coninck wil rechtszaken echter zoveel mogelijk vermijden. Bedrijven zoeken best intern naar een oplossing, klinkt het. Daarom krijgen de vertrouwenspersonen ook een nieuwe rol.

Ook verantwoordelijkheid van werknemer


Ondernemersorganisatie Unizo wijst op de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers om pesterijen van de werkvloer te halen. “De verantwoordelijkheid voor pestgedrag enkel bij de werkgever leggen, kan voor ons niet”, reageert Unizo-topman Karel Van Eetvelt op het voorstel de pestwet te verscherpen.

“Vandaag bestaan er al heel wat procedures en regelgevingen omtrent pesten op het werk. Die hebben tot nu toe weinig succes gekend. De pestwet nu aanpassen met meer complexiteit en bijkomende administratieve rompslomp tot gevolg, is geen oplossing”, aldus Unizo.

“Individuele werknemers moeten ook op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. De minister wil dat gepeste werknemers van hun werkgever een schadevergoeding van zes maanden loon krijgen. Daar kan geen sprake van zijn als de werkgever zelf geen fout heeft begaan”, vindt Van Eetvelt.

Bron: De Morgen/Unizo

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen