< Terug naar overzicht

Vergrijzing laat zich voelen

Belgische bedrijven nemen nog steeds onvoldoende maatregelen om de vergrijzing van de arbeidsmarkt op te vangen. Dat blijkt uit een Europese studie van een denktank van een HR-diensverlener.

Het Adecco Institute ondervroeg verantwoordelijken op het vlak van personeelsbeleid van 502 Belgische bedrijven over hoe sterk ze staan om de vergrijzing aan te pakken op een aantal cruciale domeinen: carrièrebegeleiding van het personeel, levenslang leren, het stimuleren van gezondheid op de werkvloer, kennisbeheer en diversiteit.

Bedrijven krijgen op basis van hun prestaties in die deelgebieden een score toegekend tussen 100 en 400 punten. Voor 2008 bedraagt de gemiddelde score van de Belgische bedrijven 182 punten. Daarmee doen Belgische bedrijven het slechter dan vorig jaar, toen een gemiddelde van 185 werd gehaald. Dit jaar komt België net achter Duitsland en het VK (186 punten elk) en Nederland (183 punten), gelijk met Italië (182), maar voor Spanje(180), Frankrijk (174) en Zwitserland (172).

Carrièremanagement en -begeleiding


Coachingprogramma’s zijn nog steeds het meest populair: zeventig procent van de Belgische bedrijven biedt ze aan. High potential-programma’s zitten in de lift: vier op de tien bedrijven biedt ze aan, vergeleken met één op de drie in 2007.
Het onderzoek toont aan dat bedrijven meer aandacht moeten besteden aan uitbreiding en regelmatig gebruik van het gamma aan instrumenten voor carrièrebegeleiding.

Levenslang leren


Belgische bedrijven bieden een uitgebreid gamma aan tools om levenslang leren bij werknemers te stimuleren, en meer dan de helft (56 procent) van de werknemers gebruikt de beschikbare tools. Belgische bedrijven scoren op dit vlak beter dan andere Europese landen. Meer dan de helft van de bevraagde Belgische bedrijven (55 procent) is het afgelopen jaar gestart met nieuwe initiatieven op het vlak van levenslang leren.

Kennisbeheer


61 procent van de bevraagde bedrijven geeft aan dat ze formeel nagaan waar kritieke kennis zich in het bedrijf bevindt. Hiermee scoort België beter dan de 55 procent van de Europese bedrijven die deze gegevens nagaan. Driekwart van de Belgische bedrijven gebruikt gerichte training om kennis te vernieuwen. Toch blijkt uit het onderzoek dat tools voor kennisbeheer nog onvoldoende gebruikt worden door de werknemers.

Gezondheid


Hoewel 88 procent van de Belgische bedrijven medische check-ups op het werk aanbiedt, geeft slechts 6 procent advies omtrent voedingsgewoonten en heeft amper 7 procent relaxatieprogramma’s in zijn aanbod zitten. Maatregelen ter bevordering van de gezondheid zoals sportfaciliteiten blijven een uitzondering: minder dan één vijfde van alle bedrijven biedt hier voorzieningen.

Diversiteit


Met betrekking tot diversiteit presteren Belgische bedrijven sterk op alle vlakken die door de wet geregeld worden, zoals personeelsadvertenties en aanstellingen die geen onderscheid maken op leeftijd, en gelijke kansen voor alle leeftijdsgroepen. Ze scoren ook goed op het vlak van prestatiegerichte verloningssystemen, die vaak belangrijk blijken om jonge werknemers te motiveren.
Belgische bedrijven leggen weinig nadruk op training van het management over het onderwerp van leeftijdsdiversiteit; slechts 14 procent van de bedrijven voorziet zo’n training.

Vergrijzing


Uit een eerder onderzoek dat HR-dienstenbedrijf Adecco afnam bij klanten, gaf driekwart van hen aan dat vergrijzing van het personeel geen probleem is binnen hun bedrijf. De nieuwe studie besluit echter dat Belgische bedrijven de omvang van het demografische probleem moeilijk kunnen inschatten, ondanks de problemen waarmee ze kampen.
Onze bedrijven staan nog steeds weigerachtig tegenover het aanwerven van vijftigplussers. Slechts 11 procent verwacht meer mensen boven de 50 aan te werven dan vorig jaar, een terugval met 7 procent t.o.v. de resultaten van het onderzoek in 2007. 27 procent verwacht minder mensen boven de 50 aan te werven.
Opvallend is dat Belgische bedrijven toch aangeven dat hun ervaring met werknemers ouder dan 50 over het algemeen positief is. Een meerderheid van de bedrijven beweert dat oudere werknemers net zo goed of zelfs beter zijn dan werknemers jonger dan 50.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen