< Terug naar overzicht

Verdringt het internet gedrukte media voor rekruteringscommunicatie?

Niet minder dan 83% van de deelnemers aan een rondvraag onder werkgevers denkt dat het belang van gedrukte personeelsadvertenties zal afnemen, ten voordele van rekrutering via het internet. Voor 20% wordt het web straks het exclusieve (betaalde) wervingskanaal. Moeten de bijlagen van kranten en tijdschriften vrezen voor hun toekomst?

Dit voorjaar organiseerde de rekruteringssite Monster een online enquête met de kernvraag “Denkt u dat er over tien jaar nog personeelsadvertenties in printmedia zullen zijn?”. Er antwoordden 107 werkgevers (een responsratio van 6,3%). Het organiserende bedrijf kon zich marketingwise in de handen wrijven met de resultaten: slechts 17% van de respondenten verwacht dat er over tien jaar nog net zoveel via printmedia geworven zal worden als nu het geval is. Eén op vijf meent zelfs dat tegen dan bedrijven nog alleen via het internet zullen werven. De rest voorspelt dat het aantal bedrijven dat adverteert in printmedia zal afnemen.


Gepolst naar het eigen gedrag over tien jaar verwacht slechts 4% van de respondenten evenveel printmedia te gebruiken als nu. Bijna één op twee respondenten verwacht geen printmedia meer te gebruiken (27% doet dat trouwens nu al niet meer).


Van de respondenten die over tien jaar nog printmedia zullen inschakelen, verwacht 69% dat er weinig zal veranderen aan het gebruik van de advertentieruimte. De wervingsuitingen zullen voornamelijk bestaan uit traditionele personeelsadvertenties, terwijl 22% verwacht dat de printadvertenties vooral gericht zullen zijn op employer branding en 9% verwacht dat ze enkel nog een linkverwijzing zullen bevatten naar de online vacatures.


De respondenten die nu nog print gebruiken, geven als belangrijkste reden op dat de doelgroep daar te vinden is (bijna zes op tien). Een tweede argument is dat niet iedereen internet heeft (48%). Voorts gebruikt 38% printmedia om het werkgeversimago op te bouwen, een even groot aantal vreest geschikte kandidaten te missen zonder print. ‘Is goedkoop’ (3%) en ‘is snel’ (1,4%) zijn geen argumenten voor het gebruik van print. 12% gebruikt print ‘uit gewoonte’. Het bereiken van latente werkzoekers is voor 33% een beweegreden, 17% vindt in het realiseren van een hoogwaardige en kwalitatieve respons een expliciete reden om print op te nemen in de mediamix.


Zo goed als alle respondenten geven aan dat ze ook nog via bijkomende kanalen werven. In dalende orde van belangrijkheid zijn dit: de VDAB (58%), interne of open sollicitaties (58%), een uitzendkantoor (56%), netwerk/bekenden (54%) en een wervings- en selectiebureau (43%). Bij de ‘overige’ antwoorden scoort voornamelijk het gebruik van de eigen site hoog.


Geven deze resultaten een echte trend weer of moet men er niet meer gewicht aan toekennen dan aan een spielerei met marketingdoelstellingen? We zullen het over tien jaar weten…

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen