< Terug naar overzicht

Verantwoordelijkheid motiveert meer dan loon

Niet-financiële beloning heeft een veel grotere impact op het engagement van de werknemers dan het salaris en de voordelen. Al speelt de financiële beloning wel een belangrijke rol in de beslissing om een andere werkgever te zoeken. Niettemin zijn werknemers redelijk tevreden over het beloningsbeleid.

Dat blijkt uit onderzoek van Xavier Baeten en Bart Verwaeren van Vlerick Business School naar de tevredenheid over het salaris, de bonus en een batterij niet-financiële beloningscomponenten. Aan het onderzoek namen 4877 werknemers deel.

Werknemers zijn vooral ontevreden over de manier waarop stijgingen in het salaris worden bepaald en hoe het bedrijf loonbeslissingen neemt.

Daarenboven hebben bedrijven blijkbaar niet de gewoonte om werknemers ook te betrekken bij het beloningsbeleid en heeft de werknemer niet het gevoel dat hij zijn grieven kan uiten als hij niet akkoord gaat met bepaalde loonbeslissingen. Ook over de processen die ten grondslag liggen aan het beloningsbeleid, zijn werknemers ontevreden.

Het onderzoek toont eveneens aan dat er een duidelijk draagvlak is voor de verdere verspreiding van cafetariaplannen, waarbij werknemers keuzes kunnen maken in het voordelenpakket.

Tevreden


De beloningstevredenheid is in 2012 een klein beetje hoger dan in 2008. Alleen over de werknemersvoordelen is de tevredenheid in belangrijke mate gedaald. Dit kan te maken hebben met het terugschroeven van het wagenbeleid. Grosso modo zijn werknemers tevreden over het loonniveau.

Opmerkelijk is dat werknemers tevreden zijn over niet-financiële componenten zoals job- en werkzekerheid. Over de opleidings- en participatiemogelijkheden zijn werknemers minder tevreden.

Waalse werknemers zijn minder tevreden, maar vooral de ontevredenheid van arbeiders met zowel het salaris als de voordelen valt op. Tussen de publieke en private sector zijn er geen verschillen in tevredenheid, tenzij met de extra-legale voordelen. Daar scoort de publieke sector beduidend lager.

Engagement


Het onderzoek bekijkt ook het belang van én de voorkeuren voor de verschillende beloningscomponenten. Daaruit blijkt dat de niet-financiële beloning een veel grotere impact heeft op het engagement van de werknemers dan het salaris en de voordelen.

Binnen die niet-financiële beloning gaat het vooral om de uitdaging op het werk. Daarnaast blijkt ook de reputatie van de werkgever een belangrijke rol te spelen.

Niemand of toch weinigen raken gemotiveerd door het enkel nastreven van financiële resultaten. Wel speelt financiële beloning een sterkere rol bij de beslissing om de organisatie te verlaten.

Markant is ook dat de gepercipieerde rechtvaardigheid van het beloningsbeleid en de procedures even belangrijk is dan de hoogte van de verloning.

Werknemers zijn ook vragende partij voor meer variabilisering, en om het salaris en bonus te linken aan individuele prestaties. Anciënniteit en index bengelen daarentegen onderaan.

Het onderzoek liep in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Het gaat om een unieke samenwerking tussen drie mediapartners: De Standaard, La Libre Belgique en NRC Handelsblad.

Bron: Vlerick Business School

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen