< Terug naar overzicht

Vele files vormen struikelblok voor 4 op de 10 kmo’s (en wegen op HR-beleid)

Files hebben bij 4 op de 10 bedrijven grote negatieve gevolgen voor hun professionele activiteiten. Het fileleed is het zwaarst voor bedrijven in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenorganisatie Unizo bij 989 Vlaamse kmo's.

“Door de vele files lopen bedrijven klanten mis, werknemers geraken niet tijdig op het werk, leveringen of bestellingen komen te laat aan,... Files hebben een grote impact op de efficiëntie van bedrijven”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Maar ook op de economie. Naar schatting vloeit jaarlijks 1 procent van het bbp, ofwel zo'n 4 miljard euro, naar de kosten voor de files (landenrapport Europese Commissie 2015). Bedrijven proberen wel creatief met het fileleed om te gaan, door bijvoorbeeld werknemers uit de nabije omgeving aan te werven, flexibele werktijden in te voeren of zelfs van locatie te veranderen.

“Maar het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven delokaliseren als gevolg van een onvoldoende ontsloten weggennet. De weginfrastructuur moet de bedrijven tegemoet komen en niet andersom”. Unizo pleit dan ook voor een dringende ontwarring van de verkeersknoop. De zelfstandigenorganisatie denkt daarbij onder meer aan het ontdubbelen van de RO, de uitbouw van het GEN-netwerk in Brussel en de snelle realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Unizo vraagt ook om het systeem van spitsstroken verder uit te breiden, want deze hebben een positieve impact op de files. De beslissing van de Vlaamse Overheid om bij het openbaar vervoer over te stappen van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid, kan op instemming rekenen. Op die manier worden de beschikbare middelen immers efficiënter ingezet.

Fileleed zwaarst in Antwerpen en Vlaams-Brabant

Kmo’s in Antwerpen ondervinden het meeste last van de files. Het gaat zelfs om meer dan de helft van de bedrijven. In Vlaams-Barbant gaat het over net iets minder dan de helft. Minder dus dan in Antwerpen, maar het aandeel bedrijven dat veel last ondervinden, is er wel hoger met 32 procent ten opzichte van de situatie in Antwerpen (27 procent). Het aandeel bedrijven dat redelijk wat last ervaart, is dan in Vlaams-Brabant beduidend minder met 16 procent ten opzichte van Antwerpen met 28 procent.

Het minste last ondervinden de West-Vlaamse bedrijven. Hoewel ook daar nog steeds een kwart van de bedrijven aangeeft veel of redelijk wat last te ondervinden. Het aandeel bedrijven dat er veel last ondervindt, ligt wel beduidend lager (9 procent) in vergelijking met alle andere provincies. Ook voor de Limburgse bedrijven valt de last nog relatief mee met in totaal een derde van de organisaties die aangeeft veel last of redelijk wat last te ondervinden. Oost-Vlaanderen vertoeft daar wat tussen. De situatie is minder nijpend dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant, maar toch geeft ook bijna 40 procent van de kmo’s aan veel of redelijk wat hinder te ondervinden.

Bron: Unizo (unizo.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen