< Terug naar overzicht

Véél vacatures, maar géén Great Resignation

Er is in ons land géén sprake van ‘The Great Resignation’. Er is géén evolutie naar meer ongebonden gedrag van werknemers op de arbeidsmarkt. Ook de pandemie heeft daar geen verandering in gebracht.

Er is in België geen sprake van ‘The Great Resignation’, zo blijkt uit een studie van Randstad Research bij 3.016 werknemers. Randstad peilde naar hoe werknemers omgaan met hun loopbaan. Het was een herhaling naar van een studie uit 2014. Uit de studie blijkt vooral veel continuïteit.

Meer vertrouwen

Het belangrijkste verschil tussen 2014 en 2022? Er is een groter vertrouwen bij de werknemers om een andere job te vinden, zowel intern als extern. Dit is logisch gezien de veel betere huidige arbeidsmarktsituatie met een record aan openstaande betrekkingen.

De huidige hoogconjunctuur zorgt ervoor dat werknemers een groter vertrouwen hebben om een andere job te vinden, zowel intern als extern. Net niet de helft van de respondenten (48 procent) is van mening dat ze gemakkelijk intern een nieuwe job kunnen vinden. Zo’n 59 procent denkt dat gemakkelijk extern te doen. In 2014 bedroegen de scores respectievelijk 36 en 46 procent. Dit betekent ook dat de kansrijke groep werknemers (zij die zowel intern als extern gemakkelijk van baan kunnen veranderen) stijgt van 24 naar 37 procent.

Omgekeerd daalt de kwetsbare groep (zij die zowel intern als extern niet gemakkelijk van baan kunnen veranderen) van 40 naar 30 procent. Dit blijft echter nog steeds een redelijk hoog cijfer. Ook bij kaderleden bedraagt dit nog steeds 21 procent tegenover 45 procent in het kansrijk segment. De groep die zich tussen kansrijk en kwetsbaar bevindt blijft redelijk constant (33 procent). Mannen bevinden zich iets meer in het kansrijk en iets minder in het kwetsbaar segment dan vrouwen.

Niet meer beweging

Deze positieve ontwikkeling betekent echter niet dat werknemers er nu meer aan denken om hun bedrijf of organisatie te verlaten. De identificatie (58 procent) en verbondenheid (52 procent) met het bedrijf is nagenoeg identiek met dit in 2014 evenals een globale intentie om de rest van de loopbaan te blijven bij de huidige werkgever (73 procent).

Indien we de intentie om al of niet te blijven of te vertrekken wat nauwkeuriger bevragen, blijkt het plaatje iets genuanceerder. De groep die 100 procent absoluut zeker wil blijven krimpt naar 57 procent. Bij de -40-jarigen is dit zelfs maar 44 procent. De groep die uitdrukkelijk wil vertrekken bedraagt slechts 6 procent (bij 25-29-jarigen 12 procent). Daartussen zit een redelijk belangrijke groep (37 procent) die nu niet actief op zoek is, maar eventueel wel open staat voor een verandering.

Het kan daarbij zowel gaan om werknemers die passief afwachten (23 procent) als om een groep die denkt in de toekomst meer actief te gaan zoeken (14 procent). Bij de 30-39-jarigen bedraagt deze groep zelfs 50 procent.

Loopbaanbegeleiding? Neen, dank je...

Een belangrijke nieuwe vraag in dit onderzoek slaat op het gebruik van loopbaanadvies en/of begeleiding. Nauwelijks 20 procent van alle werknemers hebben, naar eigen zeggen, ooit beroep gedaan op deze dienstverlening (6 procent intern, 8 procent extern en 6 procent beiden). Bij werknemers met een masterdiploma (28 procent) en kaderleden (27 procent) ligt dit iets hoger maar gaat het nog steeds om een duidelijke minderheid.

Het is vooral een gebrek aan interesse die ervoor zorgt dat er op dit ogenblik nog steeds weinig beroep wordt gedaan op deze dienstverlening (47 procent). Ook bij kaderleden is dit veruit de grootste reden (54 procent). Het minste wat we kunnen besluiten is dat er in deze nog veel ruimte voor verbetering is en dit zowel intern in het bedrijf als bij externe aanbieders.

Extern loopbaanadvies leidt in meer gevallen tot het verlaten van de onderneming (22 procent bij extern advies, 14 procent bij intern). Intern advies leidt dan weer meer tot het intern veranderen van functie (35 procent bij intern advies, 21 procent bij extern).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen