< Terug naar overzicht

VDAB voert inspanningen voor gehandicapten en allochtonen op

De krant De Standaard maakte bekend dat de VDAB start met een aparte databank voor sollicitanten met een arbeidshandicap en voor allochtonen. Deze databank moet vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en de plaatsingspercentages voor deze doelgroepen verhogen. Bovendien kunnen sinds medio maart werkgevers de (vrije) kans hun vacatures plaatsen op websites die met deze doelgroepen te maken hebben.

Volgens gedelegeerd bestuurder Fons Leroy van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), geciteerd in De Standaard, heeft de databank het voordeel dat de klant snel op zijn wenken kan worden bediend. De VDAB zet het systeem op na overleg met de opdrachthouder Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid, Ingrid Pelssers.
De databank voor allochtonen en personen met een arbeidshandicap moet in september operationeel zijn. De registratie zal gebeuren op basis van gegevens uit de administratie. Voor de gehandicapten zijn die bekend via de vergoedingen die worden toegekend, voor de allochtonen kan worden geregistreerd op basis van nationaliteit en herkomst, inclusief de data van de voorouders. Wie minstens één ouder of twee grootouders met een nationaliteit van buiten de Europese Unie heeft, is allochtoon.
Voorlopig zal de database uitsluitend ter beschikking worden gesteld van de Vlaamse overheid als werkgever. Het is de bedoeling dat ze later ook toegankelijk wordt voor privé-werkgevers. In een gesprek met De Standaard stelt Ingrid Pelssers dat de databank een goede oplossing is voor werknemers en werkgevers. Ze zal ook komaf maken met de kritiek van werkgevers dat ze de leden van de doelgroepen niet kunnen vinden. Die doelgroepleden zullen zelf kunnen beslissen of ze al dan niet in de database worden opgenomen.
Voorts biedt de VDAB aan bedrijven de mogelijkheid vacatures te plaatsen op doelgroepensites die vaak bezocht worden door allochtonen. Zo staan binnenkort vacatures op de sites van het Minderhedenforum, een samenwerkingsverband van 13 landelijke allochtone federaties, en het intercultureel platform Kif Kif. De werkaanbiedingen zijn niet exclusief voor allochtonen bestemd. Ze verschijnen gelijktijdig op de VDAB-websites, de WIS-terminals en de doelgroepensites.
Volgens Fons Leroy geeft de VDAB met deze werkwijze bedrijven die inspanningen willen leveren voor diversiteit de kans hun vacatures door te plaatsen op sites van diverse organisaties. Er zijn terzake al verscheidene partnerschappen gesloten, andere zitten nog in de pijplijn. In een toelichting aan HR Square, verzekerde de VDAB dat de toetreding tot het systeem door werkgevers volledig op vrijwillige basis berust.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen