< Terug naar overzicht

VDAB onbekend bij helft van kmo’s

Slechts de helft van de kmo’s kent de VDAB. Degene die de VDAB kennen, zijn in het algemeen tevreden over de aangeboden diensten, al geeft 13 procent van de ondernemers toch aan niet of helemaal niet tevreden te zijn. Vooral het matchen van vacatures en personeel wordt slecht beoordeeld. De VDAB-opleidingen en kenniscentra oogsten wel een grotere tevredenheid. Dat blijkt uit een recente Unizo-studie over de relatie tussen de kmo's en de VDAB.

Eind september 2010 stonden er 43.880 vacatures open bij de VDAB, waarvan meer dan de helft, bijna 25.000 kmo-vacatures. Dat zijn er zo’n 5000 meer dan vorig jaar. “Er is dus nog veel ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen kmo’s en VDAB”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. “Het grootste probleem is dat beide elkaar onvoldoende kennen.”

Naast matchen en opleiden heeft VDAB ook als taak om kmo’s te ondersteunen bij het rekruteren. Nu nog werven meer dan 60 procent van de kmo’s via spontane sollicitaties. Iets minder dan de helft gebruikt de uitzendsector als wervingskanaal. De afsluiter van de top drie is VDAB met 40 procent. Dat is procentueel minder dan tien jaar geleden.

“Het is traditioneel zo dat kmo’s eerder werken met spontane sollicitaties. Maar nu de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt, zal terug meer gebruik gemaakt worden van externe sollicitaties via onder andere VDAB. Die moet meer inzetten op KMO’s en investeren in de specificiteit van de kmo-werknemer”, zegt Van Eetvelt.

Kwalitatieve benadering


Om op die problematiek te anticiperen, kreeg de VDAB in de aflopende beheersovereenkomst bijzondere streefcijfers mee. VDAB moest zorgen voor een oververtegenwoordiging van kmo-vacatures in zijn bestand. Van alle vacatures die VDAB ontving, moesten 6 op de 10 kmo-vacatures zijn. Deze doelstelling haalde de VDAB nooit, behalve begin 2009.

In de nieuwe beheersovereenkomst wordt nu geijverd voor een meer kwalitatieve benadering. Deze aanpak kan ook op de steun van UNIZO rekenen. De ondernemersorganisatie pleit in dit verband voor maatgerichte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke ondersteuning voor het invullen van specifieke kmo-vacatures.

Unizo-stappenplan


Om VDAB en kmo’s beter op elkaar te laten inspelen, moet de VDAB ook meer inzetten op bedrijfsstages en samenwerkingsakkoorden, vindt Unizo. Er moet rekening gehouden worden met de specifieke noden van kmo’s, waarop dan een toegespitste dienstverlening moet worden afgestemd.

Tevens moeten meer Individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBO's) gestimuleerd worden. Zij bevorderen immers een betere matching tussen werkzoekende en onderneming. Er moet geïnvesteerd worden in opleidingscentra, met kennis en expertise, en een zo ruim mogelijke inbreng vanuit de sectoren.

Wisselwerking


Algemeen geldt ook hier het principe, voor wat hoort wat: hoe meer dienstverlening vanuit VDAB hoe meer VDAB kan terug verwachten van de ondernemer/onderneming. De wisselwerking moet door een nauwere samenwerking bevorderd worden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen