< Terug naar overzicht

VDAB en FeGOB helpen samen personen met een arbeidshandicap aan de slag

De VDAB en FeGOB willen via gezamenlijke acties de opleiding en begeleiding naar werk voor deze werkzoekenden met een arbeidshandicap verbeteren. Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt almaar toeneemt, vormen deze mensen immers een grote groep van potentiële werknemers.

Vlaanderen telt vandaag meer dan 400.000 personen op beroepsactieve leeftijd met een lichte of zware, fysieke of geestelijke beperking. Die maakt het voor hen vaak moeilijk tot onmogelijk om werk te vinden en te houden.

Toch zijn er meer dan 150.000 van hen aan de slag. Dat bewijst dat een handicap of langdurig gezondheidsprobleem een job lang niet altijd in de weg hoeft te staan. Wel is een goede, aangepaste begeleiding nodig voor de één op de acht werkzoekenden met een arbeidshandicap die Vlaanderen telt.

“Dankzij de VDAB kunnen de GOB’s nog meer effectief aanwezig zijn op de werkvloer, bij hun cliënt. We bieden opleiding op maat, intensieve begeleiding, maar ook coaching van de werkgever. Zo ondersteunen de GOB’s jaarlijks 2000 mensen met een beperking en we willen dit aantal verdubbelen”, zegt Karen Lauwers, voorzitter van FeGOB, de koepelorganisatie van de twaalf door de VDAB gespecialiseerde centra voor opleiding, begeleiding en bemiddeling voor personen met een arbeidshandicap (GOB).

“FeGOB is voor de VDAB een belangrijke, gespecialiseerde partner. Personen met een arbeidshandicap die een opleiding bij de VDAB volgen, krijgen nu bijvoorbeeld extra ondersteuning van een coach uit een GOB. We hebben hetzelfde doel voor ogen: zoveel mogelijk mensen op de juiste manier aan een job helpen”, aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB.

Uit cijfermateriaal van het departement Werk van de Vlaamse overheid blijkt dat de economische crisis van de voorbije drie jaar de kansen van mannen en vrouwen met een arbeidshandicap een flinke knauw heeft gegeven. In 2010 had slechts 33 procent van de Vlamingen met een arbeidshandicap een betaalde baan. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde. Van alle Vlamingen tussen 20 en 65 jaar heeft 72 procent een job.

Voor de crisis eind 2008 uitbrak, lag het percentage werkende arbeidsgehandicapten nog op bijna 40 procent. Maar de terugval van de conjunctuur had dus een grotere impact op hun jobkansen dan de steeds langere lijst van beleidsinitiatieven, gaande van aangepaste begeleidingsmaatregelen en loonsubsidies tot aanwervingsquota, bij de overheidsdiensten.

Bron: VDAB/De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen