< Terug naar overzicht

VDAB en Fedasil zetten samen in op integratie door werk

Vlaams minister van Werk Muyters en staatssecretaris van Asiel en Migratie Francken ondertekenden een intentieverklaring om de structurele samenwerking tussen de VDAB en Fedasil tot stand te brengen. Daarmee startte ook een communicatiecampagne van de VDAB die haar dienstverlening rechtstreeks bekend wil maken bij nieuwkomers en vluchtelingen.

Vluchtelingen en nieuwkomers in het land zijn in eerste instantie bezig met het in orde brengen van hun verblijfsdocumenten en huisvesting. Pas daarna komt tewerkstelling op de voorgrond. De VDAB merkt dit ook in haar cijfers, waar de verwachte instroom van vluchtelingen en nieuwkomers voorlopig uitblijft.

Integratie door werk

De VDAB ziet werk als onderdeel van integratie. Hiertoe heeft ze vorig jaar al het actieplan ‘Integratie door werk’ gelanceerd, waarbij er wordt afgestapt van het lineair traject naar werk van vluchtelingen en nieuwkomers. Om de versnelde activering toe te laten, heeft de VDAB op korte tijd een aantal gerichte acties ondernomen, zodat haar dienstverlening verzekerd kon blijven (onder andere extra aanwervingen en opleidingen van bemiddelaars, verhoogde inzet van taalopleidingen en uitbreiding van het bestaand instrumentarium inzake werkplekleren).

Samenwerking

In het kader van de versnelde activering gebeurt de toeleiding van vluchtelingen en nieuwkomers naar de VDAB grotendeels door haar partners: OCMW’s, Agentschappen Integratie & Inburgering, de opvangcentra en lokale opvanginitiatieven.

De communicatiecampagne die de VDAB lanceerde, heeft als doel de vluchtelingen en nieuwkomers rechtstreeks aan te spreken over haar dienstverlening.
 Op initiatief van de VDAB worden nu samenwerkingsakkoorden afgesloten met de verschillende partners: Fedasil, het Agentschap Integratie & Inburgering, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onderwijs. Doel van deze samenwerkingsakkoorden is telkens opnieuw de versnelde toeleiding op gang te brengen en alle partners mee op te nemen in het verhaal van ‘Integratie door werk’. 

Bron: VDAB (vdab.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen