< Terug naar overzicht

VDAB controleert en sanctioneert meer

VDAB bemiddelt niet alleen, maar is sinds 1 januari 2016 ook bevoegd voor de controle en sanctionering van het zoekgedrag van werkzoekenden. Cijfers over de eerste jaarhelft van 2018 tonen dat werkzoekenden steeds meer worden gestimuleerd om het zoekgedrag bij te sturen. Samen zijn de sancties en signalen die daaruit volgen in de eerste helft van 2018 goed voor een stijging met een derde in vergelijking met de eerste helft van 2017.

Sanctioneren is een middel om de werkzaamheidsgraad te verhogen, maar geen doel op zich, zo luidt het bij VDAB. Maar als de werkzoekende niet mee wil, laat de geïntegreerde opvolging en controle toe om consequent het zoekgedrag op te volgen en indien nodig te sanctioneren.

Bindende afspraken

Voor hen bij wie de zoektocht niet zo vlot verloopt, is er extra ondersteuning mogelijk. Er worden dan onmiddellijk bindende afspraken gemaakt met de werkzoekende. Wanneer een werkzoekende de afspraken niet nakomt, bijvoorbeeld door te vaak afwezig te zijn of bij negatieve sollicitatiefeedback, kan de VDAB-bemiddelaar besluiten om een werkzoekende meer formeel op te volgen en krijgt de werkzoekende een eerste of tweede signaal om het zoekgedrag bij te sturen.

Als dit niet gebeurt, dan wordt het dossier overgemaakt aan de onafhankelijke VDAB-controledienst. Na deze transmissie volgt mogelijk een sanctionering. Een sanctie betekent een formele verwittiging of een tijdelijke of definitieve opschorting van (een deel van) de uitkering.

63 procent meer sancties

Zowel het aantal transmissies als het aantal sancties steeg sinds de opstart.

Het aantal transmissies stijgt tussen 2016 en 2017 met 14 procent. In de eerste helft van 2018 kreeg de Controledienst van VDAB 16.716 transmissies binnen. Omwille van een verhoogde inzet om zoekgedrag proactief bij te sturen, en door de sterk dalende werkloosheid in Vlaanderen, verwacht VDAB een nivellering van het aantal transmissies.

Het aantal sancties steeg in dezelfde periode met 63 procent. 8.182 werkzoekenden kregen tijdens de eerste helft van 2018 een sanctie. Dit is een stijging van 11 procent in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

Mismatch wegwerken

Samen zijn de sancties en signalen om het zoekgedrag bij te sturen goed voor een stijging 33 procent in vergelijking met de eerste helft van 2017, namelijk 19.741 in de eerste helft van 2018 in vergelijking met 14.777 in dezelfde periode vorig jaar. VDAB boekt vooral vooruitgang op het proactief bijsturen van het zoekgedrag voordat een dossier wordt overgemaakt naar de Controledienst van VDAB.

Het aantal vacatures neemt toe terwijl het aantal werkzoekenden daalt. De mismatch tussen de profielen van de werkzoekenden en wat de werkgevers vragen wordt groter. VDAB wil deze mismatch wegwerken door werkzoekenden bij te scholen en werkgevers te sensibiliseren om werkzoekenden op hun werkvloer te laten opleiden.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen