< Terug naar overzicht

VBO wil geleidelijke uitdoving van het brugpensioen

Het VBO wil dat het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het brugpensioen) geleidelijk uitdooft, en dat in combinatie met een aangepast HR-beleid. Tevens moet de pensioenleeftijd en/of de loopbaanduur om met pensioen te gaan, worden herzien op basis van de levensverwachting.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) publiceerde gisteren zijn verkiezingsmemorandum en zet daarbij in op een aantal speerpunten: de verlaging van het tarief van de werkgeversbijdragen van 33% naar 25%, een valorisering van de index via het sociaal overleg, een forse versterking en uitbreiding van het systeem van alternerend leren, de invoering van een energienorm, de geleidelijke uitdoving van het brugpensioen en een koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting, alsook de implementatie van een nieuwe fiscale cultuur.

Het VBO wil dat de loonsverhogingen te wijten aan de index binnen het sociaal overleg gevaloriseerd moeten worden. Dit betekent dat de sociale partners moeten kunnen onderhandelen over wat met de indexmassa gebeurt. Die massa kan bijvoorbeeld gaan naar meer koopkracht, maar ook naar uitgesteld loon door bij te dragen aan de tweede pensioenpijler.

Het systeem van alternerend leren moet verder worden uitgebouwd in alle geledingen van het onderwijs. Elke school moet haar buddy-bedrijf of -bedrijven krijgen. Daartoe moet België een federaal kader uitwerken dat de deelstaten verder kunnen invullen. “Het alternerend leren wordt in België weinig toegepast: slechts 3% van de leerlingen in het secundair beroepsonderwijs, tegenover bijna 50% in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland”, merkt het VBO op.

Het VBO wil ook dat het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag geleidelijk uitdooft en dat in combinatie met een aangepast HR-beleid. Tevens moet de pensioenleeftijd en/of de loopbaanduur om met pensioen te gaan, worden herzien op basis van de levensverwachting.

Bron: VBO

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen