< Terug naar overzicht

VBO, VOB en Federgon weerleggen kritiek over racisme

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) beklemtonen dat ze er alles aan doen om discriminatie bij aanwerving van een werknemer te bestrijden. Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, verweet de werkgeversorganisaties in De Standaard dat ze “hun maatschappelijke verantwoordelijkheid” in dit thema ontwijken. Eerder hadden de ULB en de KU Leuven vastgesteld dat 27% van de Turkse en Marokkaanse kandidaat-werknemers gediscrimineerd wordt in de zoektocht naar een baan in Brussel, onder meer in de uitzendsector. Ook Federgon Uitzendarbeid reageerde, zij het ietwat overspannen.

Jozef De Witte uitte in de VUM-kranten scherpe kritiek op de werkgeversorganisaties die volgens hem discriminatie bij aanwerving afdoen als “een persoonlijk aanvoelen” van de selectieheer of -vrouw. Hij wees op gevallen waarin een baan nog wel vrij was wanneer een allochtone kandidaat ter informatie naar een bedrijf belde, terwijl bij eerdere persoonlijke aanmelding van dezelfde allochtoon de functie zogezegd al ingevuld was.


De Witte wil quota voor de verplichte aanwerving van allochtonen. Hij reageerde verontwaardigd op een verklaring van een ‘VBO-afgevaardigde’ die zou gesteld hebben “dat werkgevers aan dit soort discriminatie niets kunnen doen”.


Die VBO’er blijkt nu een VOB’er (Verbond van Ondernemingen te Brussel) te zijn. De Witte heeft de vergissing toegegeven en zijn excuses aangeboden. Ze zijn door het VBO aanvaard.


De VOB’er in kwestie is adviseur-generaal Frans De Keyser. Hij reageerde vorige week op een studie van de ULB en de KU Leuven waaruit blijkt dat 27% van de Turkse en Marokkaanse jongeren gediscrimineerd worden in hun zoektocht naar een baan. De Keyser ontkende de cijfers niet, noch het probleem, maar noemde de discriminatie van allochtonen een maatschappelijk probleem dat niet alleen op de arbeidsmarkt tot uiting komt. De Keyser vindt dat zijn woorden door De Witte werden verdraaid: “In Brussel is de werkloosheid van allochtonen een groot probleem en een racismecijfer van 27% is veel. Tegelijk geeft het cijfer aan dat zeker 73% van de allochtone werkloosheid geen verband houdt met discriminatie. We moeten zoeken wat dan wel de oorzaken zijn. Het is niet omdat ik de cijfers relativeer, dat ik het probleem ontken.”


De VOB-woordvoerder toont zich tegenstander van verplichte quota zoals De Witte voorstelt. “Een onderneming met uitsluitend autochtone werknemers en een vervangingsratio van het personeel van 1% per jaar, moet 10 jaar uitsluitend allochtonen aanwerven om een norm van 10% te halen. Ik heb dat ‘irrealistisch’ genoemd. De Witte vertaalt dat naar ‘het VOB wil niets aan het probleem doen’. Terwijl ik al jaren pleit voor diversiteit in ondernemingen”, merkt een verontwaardigde De Keyser op.


De aversie voor quota is in werkgeverskringen algemeen. Volgens het VBO geven ze aanleiding tot spanningen op de werkvloer en zijn ze niet te verzoenen met de aanwerving op basis van bekwaamheid en motivatie. Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt van Unizo noemt quota economische onzin: “Niemand kan een werknemer opdringen aan een werkgever. Dat is vernederend voor de betrokkenen.”


De werkgevers wijzen op de inspanningen die ze leveren om discriminatie te bestrijden. Ook Federgon Uitzendarbeid verdedigt zich door te stellen dat de uitzendsector 2,5 maal meer niet-EU-burgers tewerkstelt dan andere werkgevers, ook in Brussel. Federgon is niet te spreken over een artikel in La Dernière Heure over de studie van de KU Leuven en de ULB. Ze interpreteert dat artikel – ten onrechte – als een beschuldiging van laksheid van de uitzendsector inzake discriminatie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen